Kalkulačka slúži na modelovanie výpočtu výšky osobného účtu a dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Výpočet výšky osobného účtu je možno využiť tak pre účastníkov s dávkovými plánmi DP 1Z, DP 2Z, DP 3Z, DP 4Z, DP 5Z, ako aj pre účastníkov s dávkovým plánom 1 DDS. Model výnosov a poplatkov v príspevkovom fonde je na ročnej báze a je len orientačný. Zadané % zhodnotenia musí zahrňovať aj poplatky spojené s účasťou v príspevkovom fonde. Druhá fáza (poberanie dávok) vychádza len z dávkových plánov 3Z, 4Z a 5Z, ktoré naviac neobsahujú riziko dožitia, pričom v tejto fáze nie sú vo vypočítanej dávke zohľadnené výnosy a poplatky spojené s účasťou vo výplatnom fonde.

Kalkulačka je rozdelená do dvoch základných častí (fáz):

  1. sporenie
  2. poberanie dávok (dôchodku)


1. Fáza sporenia:
Slúži na výpočet konečnej nasporenej sumy (osobného účtu). Vstupnými parametrami je doba sporenia (v mesiacoch), priemerné ročné zhodnotenie po zohľadnení všetkých poplatkov (v % p. a.) a výška jedného príspevku (sumárne za zamestnanca aj za zamestnávateľa).
Doba sporenia predstavuje počet mesiacov, za ktoré boli zaplatené príspevky. Aj keď za určité obdobie neboli zaplatené príspevky, tak výnosy a poplatky sa pripisujú. Samozrejme len ak je účastnícka zmluva platná.

2. Fáza poberania dávok:
Model sa vzťahuje len na poberateľov s dávkovými plánmi 3Z, 4Z a 5Z*, ktorí si zvolia dôchodok bez rizika dožitia. Model nezohľadňuje výnosy a poplatky pripisované vo výplatnom fonde.
Vstupnými parametrami sú: pohlavie, vek v čase výplaty (nie priznania !!!) prvej dávky (periodickej), druh dávky (dôchodku), frekvencia vyplácania (najčastejšie štvrťročne) a výška prvej zvýšenej dávky (je vyjadrený v % z nasporenej sumy, pričom maximálna hodnota tohto % závisí od výšky nasporenej sumy; softvér v prípade zadania vyššej hodnoty upozorní na maximum).
Druh dôchodku vychádza z uvedených dávkových plánov v * :

a) Dočasne vyplácaný istý dôchodok so zaručeným vyplácaním dávok počas zaručenej doby m = 5, 11..., 20 rokov

Potom si treba zvoliť príslušnú zaručenú dobu vyplácania.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac