Kalkulačka slúži na modelovanie výpočtu výšky osobného účtu a dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Výpočet výšky osobného účtu je možno využiť tak pre účastníkov s dávkovými plánmi DP 1Z, DP 2Z, DP 3Z, DP 4Z, DP 5Z, ako aj pre účastníkov s dávkovým plánom 1 DDS. Model výnosov a poplatkov v príspevkovom fonde je na ročnej báze a je len orientačný. Zadané % zhodnotenia musí zahrňovať aj poplatky spojené s účasťou v príspevkovom fonde. Druhá fáza (poberanie dávok) vychádza len z dávkových plánov 3Z, 4Z a 5Z, ktoré naviac neobsahujú riziko dožitia, pričom v tejto fáze nie sú vo vypočítanej dávke zohľadnené výnosy a poplatky spojené s účasťou vo výplatnom fonde.

Kalkulačka je rozdelená do dvoch základných častí (fáz):

  1. sporenie
  2. poberanie dávok (dôchodku)


1. Fáza sporenia:
Slúži na výpočet konečnej nasporenej sumy (osobného účtu). Vstupnými parametrami je doba sporenia (v mesiacoch), priemerné ročné zhodnotenie po zohľadnení všetkých poplatkov (v % p. a.) a výška jedného príspevku (sumárne za zamestnanca aj za zamestnávateľa).
Doba sporenia predstavuje počet mesiacov, za ktoré boli zaplatené príspevky. Aj keď za určité obdobie neboli zaplatené príspevky, tak výnosy a poplatky sa pripisujú. Samozrejme len ak je účastnícka zmluva platná.

2. Fáza poberania dávok:
Model sa vzťahuje len na poberateľov s dávkovými plánmi 3Z, 4Z a 5Z*, ktorí si zvolia dôchodok bez rizika dožitia. Model nezohľadňuje výnosy a poplatky pripisované vo výplatnom fonde.
Vstupnými parametrami sú: pohlavie, vek v čase výplaty (nie priznania !!!) prvej dávky (periodickej), druh dávky (dôchodku), frekvencia vyplácania (najčastejšie štvrťročne) a výška prvej zvýšenej dávky (je vyjadrený v % z nasporenej sumy, pričom maximálna hodnota tohto % závisí od výšky nasporenej sumy; softvér v prípade zadania vyššej hodnoty upozorní na maximum).
Druh dôchodku vychádza z uvedených dávkových plánov v * :

a) Dočasne vyplácaný istý dôchodok so zaručeným vyplácaním dávok počas zaručenej doby m = 5, 11..., 20 rokov

Potom si treba zvoliť príslušnú zaručenú dobu vyplácania.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.