Stabilita Akciový príspevkový ddf je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v príspevkovom fonde je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.


 

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 28.05.2020 (platná pre 29.05.2020) 0.037830 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 28.05.2020 28 032 806.53 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac apríl 2020 6.92 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2020 -7.58 %
AKCIOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
INDEXOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac