• Železnice Slovenskej republiky
  IČO: 0031364501, Klemensova 8, Bratislava, 813 61
  Podiel: 55,260 %
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.
  IČO: 17 330 254, Malý trh 2/A, Bratislava 811 08
  Podiel: 44,690 %
 • Marek SZABO
  Tehelná 19, Bratislava, 831 03
  Podiel: 0,050 %
zakladatelia a akcionari

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac