Tlačivá pre účastníkov dds (bez ohľadu na druh dávkového plánu - DP alebo bez DP)

Tlačivá pre účastníkov s DP 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z DDP Stabilita (zmluvy uzatvorené do 31.3.2007)

Tlačivá pre účastníkov bez dávkového plánu (zmluvy od 1.1.2014 alebo podpísanie dodatku na nové zmluvné podmienky účinné od 1.1.2014)

Poznámka: Niektoré tlačivá je potrebné dať potvrdiť zamestnávateľovi. Pokiaľ účastník nepodáva žiadosť o dávku osobne na pobočke STABILITA, d.d.s., a.s., podpis na žiadosti musí byť úradne overený. Pri nejasnostiach vo vypĺňaní tlačív, prípadne výbere ktoré tlačivo je potrebné použiť, kontaktujte príslušnú regionálnu pobočku STABILITA, d.d.s., a.s.. Vytlačené, vyplnené, vlastnoručne podpísané ( overený podpis v niektorých tlačivách ) tlačivá odošlite na príslušnú regionálnu pobočku STABILITA, d.d.s., a.s..

Zoznam jednotlivých klientských centier nájdete tu

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac