Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. (v skratke „Indexový d.d.f.“ alebo „IPF“) je pasívne riadený, zameraný na investície s vysokou mierou rizika investovania a je určený pre tých účastníkov vo veku od 18 – 45 rokov s investičným horizontom nad 15 rokov, ktorí túto mieru rizika akceptujú. Spoločnosť predpokladá alokáciu majetku Indexového d.d.f. najmä do akciových investícií a do peňažných investícií s možnosťou eliminovania menového rizika. Pre Indexový d.d.f. je podkladovým indexom MSCI World, ktorý reprezentuje akciové investície rozvinutých ekonomík z celého sveta. Miera rizika meraná anualizovanou volatilitou dosahuje pri Indexovom d.d.f. najvyšší možný stupeň rizika z doplnkových dôchodkových fondov ponúkaných spoločnosťou. Cieľom spoločnosti s majetkom v Indexovom d.d.f. je dosiahnutie nadpriemerného  dlhodobého zhodnotenia  pri zachovaní vysokej miery rizika.

 

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 (platná pre 31.03.2023) 0.043407 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 12 247 110.38 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac február 2023 -0.67 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2023 4.74 %
VYVÁŽENÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
KONZERVATÍVNY
PRÍSPEVKOVÝ
 
AKCIOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
INDEXOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac