OBDOBIE SPORENIA    
Váš súčasný vek:
(18 - 63)
Váš mesačný príspevok:
EUR
Mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa:
EUR
  Priemerný výnos 1 Výber fondu
Stabilita príspevkový d.d.f.:
  1,13808%
%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f.:
  2,46274%
%
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.:
  9,19566%
%
Priemerné ročné zhodnotenie podľa výberu kombinácie fondov:   5,69673%  
OBDOBIE VYPLÁCANIA DÔCHODKU    
Výška jednorazového vyrovnania (od 0 do 25%):
%
Jednorazové vyrovnanie v €: ...  
Doba vyplácania doplnkového starobného dôchodku:
(min. 5 rokov)

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac