Stabilita Príspevkový ddf je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov a tak, aby bola zabezpečená ochrana účastníkov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v príspevkovom fonde je dosiahnutie stabilného zhodnotenia pri zachovaní primeranej miery rizika.


 

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 14.06.2021 (platná pre 15.06.2021) 0.043354 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 14.06.2021 342 703 127.67 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac máj 2021 0.31 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2021 1.72 %
AKCIOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
INDEXOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac