Táto kalkulačka Vám umožní orientačne zistiť, akú sumu si môžete pri pravidelnom mesačnom sporení našetriť na Vašom osobnom dôchodkovom účte a následne tiež vypočítať približnú výšku Vašej periodickej doplnkovej dôchodkovej dávky.

Dôležité upozornenie!
S investovaním na finančných trhoch je spojené riziko a výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Pred začiatkom investovania je dôležité zodpovedné zváženie vlastnej úrovne tolerancie voči investičnému riziku a jeho porovnanie s investičným rizikom konkrétneho fondu.

Informácie k spravovaným fondom, ako aj Štatúty a Kľúčové informácie k jednotlivým doplnkovým dôchodkovým fondom sú dostupné TU.

Táto kalkulačka Vám umožní orientačne zistiť, akú sumu si môžete pri pravidelnom mesačnom sporení našetriť na Vašom osobnom dôchodkovom účte a následne tiež vypočítať približnú výšku Vašej periodickej doplnkovej dôchodkovej dávky.
OBDOBIE SPORENIA    
Váš súčasný vek:
(18 - 61)
Váš mesačný príspevok:
EUR
Mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa:
EUR
  Priemerný výnos 1 Výber fondu
Stabilita príspevkový d.d.f.:   0,91%
%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f.:   1,77%
50
%
Priemerné ročné zhodnotenie podľa výberu kombinácie fondov:   1,34%  
OBDOBIE VYPLÁCANIA DÔCHODKU    
Výška jednorazového vyrovnania (od 0 do 25%):
%
Jednorazové vyrovnanie v €: ...  
Doba vyplácania doplnkového starobného dôchodku:
(min. 5 rokov)

Poznámky:
  • jednorázové vyrovnanie a periodické dávky sa zdaňujú podľa Zákona o dani z príjmov
  • výpočty majú výlučne informatívny charakter
  • 1 priemerné ročné zhodnotenie fondu je vyjadrené annualizovanou ročnou výkonnosťou fondu za posledných 5 rokov (t.j. 2017 - 2021) a aktualizuje sa vždy prvý pracovný deň kalendárneho roka

Upozornenie:
So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Výpočet má výhradne  informatívny charakter! Pri výpočte je použitá annualizovaná hodnota reálne dosiahnutých čistých výnosov  jednotlivých fondoch odo dňa ich vytvorenia. Vzhľadom k tomu, že Indexový d.d.f. je v ponuke zatiaľ iba krátko / od marca 2020/a v prvom roku dosiahol nadštandardne vysoký výnos na úrovni takmer 30%, možno očakávať, že volatilita fondu sa bude postupne zmierňovať a dosahované výnosy zreálňovať. 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.