dátum pre dôchodkové hodnoty: 2021-06-14
dátum pre výpočet počtu dní: 2021-06-11

Kalkulačka doplnkového dôchodkového sporenia 2020

Táto kalkulačka Vám umožní orientačne zistiť, akú sumu si môžete pri pravidelnom mesačnom sporení našetriť na Vašom osobnom dôchodkovom účte a následne tiež vypočítať približnú výšku Vašej periodickej doplnkovej dôchodkovej dávky.

Dôležité upozornenie!
S investovaním na finančných trhoch je spojené riziko a výnosy z investície dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Pred začiatkom investovania je dôležité zodpovedné zváženie vlastnej úrovne tolerancie voči investičnému riziku a jeho porovnanie s investičným rizikom konkrétneho fondu.

Informácie k spravovaným fondom, ako aj Štatúty a Kľúčové informácie k jednotlivým doplnkovým dôchodkovým fondom sú dostupné TU.

OBDOBIE SPORENIA    
Váš súčasný vek:
(18 - 63)
Váš mesačný príspevok:
EUR
Mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa:
EUR
  Priemerný výnos 1 Výber fondu
Stabilita príspevkový d.d.f.:
0.033194 - 0.043382 - 5184
  1,90255%
%
Stabilita akciový príspevkový d.d.f.:
0.033194 - 0.045138 - 3412
  3,34260%
%
Doplnkový dôchodkový fond Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.:
0.033194 - 0.047451 - 456
  33,11184%
%
Priemerné ročné zhodnotenie podľa výberu kombinácie fondov:   18,08322%  
OBDOBIE VYPLÁCANIA DÔCHODKU    
Výška jednorazového vyrovnania (od 0 do 25%):
%
Jednorazové vyrovnanie v €: ...  
Doba vyplácania doplnkového starobného dôchodku:
(min. 5 rokov)

Výpočet má výhradne  informatívny charakter! Pri výpočte je použitá annualizovaná hodnota reálne dosiahnutých čistých výnosov  jednotlivých fondoch odo dňa ich vytvorenia. Vzhľadom k tomu, že Indexový d.d.f. je v ponuke zatiaľ iba krátko / od marca 2020/a v prvom roku dosiahol nadštandardne vysoký výnos na úrovni takmer 30%, možno očakávať, že volatilita fondu sa bude postupne zmierňovať a dosahované výnosy zreálňovať. 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac