Štatistika účastníkov

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2020

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 37 21 16 8 8 15
Počet účastníkov 503 741 478 236 257 394
Počet nových poberateľov dávok 653 369 528 673 242 361
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 36,05 34,22 33,81 33,64 33,42 35,02
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,8814 -1,4649 -7,68 4,1318 1,0878 0,5232
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,2003 -4,8470 -11,09 6,9197 1,4232 0,3721
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%)       7,3497 1,8596 1,3188
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,4453 -1,0336 -6,26 2,8382 0,7394 1,1723

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 6 7        
Počet účastníkov 418 284        
Počet nových poberateľov dávok 559 581        
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 34,98 34,20        
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

1,0360

0,7055        
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  1,6099

2,4834

       
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 0,4138 5,6364        
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,8136 0,5622