Štatistika účastníkov

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2019

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2019:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 15 13 25      
Počet účastníkov 371 331 564      
Počet nových poberateľov dávok 604 481 579      
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 33,89 34,27 33,61      
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 0,9588 0,3230 0,1658      
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%) 
1,2351
-0.2330 1,1727      
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,5813 0,2694 -0,4079      

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2019:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 29 35

36

29 31 29
Počet účastníkov 672 1014 836 690 625 504
Počet nových poberateľov dávok 424 316 809 1128 644 497
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 34,56 33,66 32,30 32,84 32,81 35,30
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 2,2596 1,0218 0,8769 1,1187 -1,0087 1,3866
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  3,6045 1,4114 1,3575 2,0298 -2,4677 2,8457
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,8074 0,6246 0,5556 0,4679 -0,1511 0,7344

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2018

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2018:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 11 11 21 25 22 21
Počet účastníkov 524 445 618 690 627 516
Počet nových poberateľov dávok 512 396 459 505 440 403
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 32,40 32,40 31,69 32,63 32,30 38,51
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 1,7404 -1,0291 0,3102
-2,3033
-0,3457 -1,6229
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  2,3325 -0,2667 -0,1722 -3,4972 0,1761 -3,6282
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,5141 -0,4591 0,1178 -0,4281 -0,7719 -0,1976

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2018:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 29 39 33 41 27 17
Počet účastníkov 677 1041 913 840 763 778
Počet nových poberateľov dávok 564 392 702 950 617 486
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 32,69 31,05 30,90 31,03 31,46 33,33
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 0,0853 -0,7500 -0,8661 0,7499 -0,9285  - 0,5108
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,3926 -1,4716 -1,8225 1,9947 -0,1304 -0,4883
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) -0,2071  -0,1927 -0,3292 -0,2458 -0,4730 -0,2651