Štatistika účastníkov

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2021

UKAZOVATEĽ

V roku 2021:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 205 17 25 13 10 15
Počet účastníkov 210 465 444 467 459 504
Počet nových poberateľov dávok 390 193 225 446 457 567
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 37,22 33,91 34,03 34,85 35,22 36,70
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,0821 -0,2464 0,9126 0,2015 0,3070 0,6029
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) 

-0,0430

1,5879 3,2699 1,0828 0,7780 1,0159
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) -0,0255 2,3454 3,4318 2,2003 0,3903 2,4863
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) -0,0512 -0,3173 0,2253 -0,0880 -0,0367 0,1566

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2021:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 14 18        
Počet účastníkov 369 340        
Počet nových poberateľov dávok 613 500        
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 36,67 36,12        

Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

0,4541

0,2386        
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,6978 1,5861        
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) -0,3355 2,4258        
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,5374 -0,2502        

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2020

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 37 21 16 8 8 15
Počet účastníkov 503 741 478 236 257 394
Počet nových poberateľov dávok 653 369 528 673 242 361
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 36,05 34,22 33,81 33,64 33,42 35,02
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,8814 -1,4649 -7,68 4,1318 1,0878 0,5232
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,2003 -4,8470 -11,09 6,9197 1,4232 0,3721
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%)       7,3497 1,8596 1,3188
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,4453 -1,0336 -6,26 2,8382 0,7394 1,1723

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 6 7 20 25 18 155
Počet účastníkov 418 284 394 457 354 243
Počet nových poberateľov dávok 559 581 501 537 446 342
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 34,98 34,20 33,87 34,06 34,42 41,22
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

1,0360

0,7055 -0,0218 0,1309 2,5887 0,6019
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  1,6099

2,4834

-0,9027 -1,0623 6,8233 1,5611
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 0,4138 5,6364 -1,8740 -3,2308 9,5871 2,3063
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,8136 0,5622 0,2360 0,3669 1,0595 0,1637