Štatistika účastníkov

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2023

UKAZOVATEĽ

V roku 2023:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 28 36        
Počet účastníkov 399 734        
Počet nových poberateľov dávok 411 369        
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 40,22 39,6        
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) 0,03 -0,83        
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 3,38 -1,22        
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) 

4,85

-0,74        
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 5,39 -0,67        
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 1,43 -0,74        

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2022

UKAZOVATEĽ

V roku 2022:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 23 27 24 30 28 20
Počet účastníkov 400 618 700 517 520 499
Počet nových poberateľov dávok 381 298 499 566 444 450
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 40,92 36,28 35,00 37,40 36,71 38,15
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) -1,4954 - 5,0101 -0,0538 -2,3778 -0,3035 -3,4697
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) 

-2,5394

-2,2340 1,9627 -3,6406 -0,8710 -5,8768
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) -4,8392 -2,0462 3,0453 -5,1307 -2,8136 -7,3259
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) -0,9572 - 5,5213

-1,5974

-2,2737 -0,3300 -2,7612

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2022:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 12 13 20 22 15 9
Počet účastníkov 306 279 548 456 478 298
Počet nových poberateľov dávok 525 396 364 464 481 487
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 38,49 37,66 38,32 37,63 36,94 45,30

Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

4,3529

-1,68 -3,9505 1,61 3,23 - 2,1006
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  6,4256 -2,24 -5,3207 3,89 3,10

-3,4174

Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 8,6179 -2,41 -7,0278 4,64 1,63

-4,7615

Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) - - - - - 0,0482
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 2,6285 -1,48 -2,1933 0,39 2,67

-0,3562