Štatistika účastníkov

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2021

UKAZOVATEĽ

V roku 2021:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 205 17 25 13 10  
Počet účastníkov 210 465 444 467 459  
Počet nových poberateľov dávok 390 193 225 446 457  
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 37,22 33,91 34,03 34,85 35,22  
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,0821 -0,2464 0,9126 0,2015 0,3070  
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) 

-0,0430

1,5879 3,2699 1,0828 0,7780  
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) -0,0255 2,3454 3,4318 2,2003 0,3903  
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) -0,0512 -0,3173 0,2253 -0,0880 -0,0367  

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2020

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 37 21 16 8 8 15
Počet účastníkov 503 741 478 236 257 394
Počet nových poberateľov dávok 653 369 528 673 242 361
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 36,05 34,22 33,81 33,64 33,42 35,02
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,8814 -1,4649 -7,68 4,1318 1,0878 0,5232
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,2003 -4,8470 -11,09 6,9197 1,4232 0,3721
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%)       7,3497 1,8596 1,3188
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,4453 -1,0336 -6,26 2,8382 0,7394 1,1723

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 6 7 20 25 18 155
Počet účastníkov 418 284 394 457 354 243
Počet nových poberateľov dávok 559 581 501 537 446 342
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 34,98 34,20 33,87 34,06 34,42 41,22
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

1,0360

0,7055 -0,0218 0,1309 2,5887 0,6019
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  1,6099

2,4834

-0,9027 -1,0623 6,8233 1,5611
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 0,4138 5,6364 -1,8740 -3,2308 9,5871 2,3063
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,8136 0,5622 0,2360 0,3669 1,0595 0,1637