Štatistika účastníkov
Archív štatistík

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2018

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2018:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 11 11 21      
Počet účastníkov 524 445 618      
Počet nových poberateľov dávok 512 396 459      
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 32,40 32,40 31,69      
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 1,7404 -1,0291 0,3102      
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  2,3325 -0,2667 -0,1722      
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,5141 -0,4591 0,1178      

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2018:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 29 39 33 41 27 17
Počet účastníkov 677 1041 913 840 763 778
Počet nových poberateľov dávok 564 392 702 950 617 486
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 32,69 31,05 30,90 31,03 31,46 33,33
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 0,0853 -0,7500 -0,8661 0,7499 -0,9285  - 0,5108
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,3926 -1,4716 -1,8225 1,9947 -0,1304 -0,4883
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) -0,2071  -0,1927 -0,3292 -0,2458 -0,4730 -0,2651

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2017:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 20 10 26 32 18 18
Počet účastníkov 527 467 659 829 739 647
Počet nových poberateľov dávok 605 514 431 601 519 459
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 30,27 30,39 30,43 30,48 30,17 36,70
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 0,2411 0,0687 0,4292 0,7302 -0,2546 -0,2649
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  0,3140 0,0026 0,8634 0,8327 -0,6309 -0,0671
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,1810 0,1708 0,0296 0,2099 0,0345 -0,0567

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2017:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 35 25 30 23 29 31
Počet účastníkov 636 1149 1038 881 788 1154
Počet nových poberateľov dávok 544 474 911 1100 649 534
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 32,66 29,19 28,81 29,88 29,86 31,56
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) -0,1798 0,9214 0,4231 0,3104 0,2912 -0,4189
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  -0,1843 1,2337 1,1024 0,5831 0,2530 -0,9409
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) -0,4112 0,0420 - 0,2348 0,1511 -0,0148 -0,2152

 

Štatistika účastníkov od 1.4.2007
 

UKAZOVATEĽ

 

Od vzniku Stabilita d.d.s.,a.s. do:

    31.12.2016 31.12.2017                
Počet zamestnávateľských zmlúv   2116 2413                
Počet účastníkov   80 989 90 503                
Počet nových poberateľov dávok   75 891 83 232                
Priem. mesačný príspevok ( EUR/Sk)   28,12 28,33                
Priemerný vek účastníkov   46,32 46,51                
Čisté výnosy (%) príspevkový fond   2,8000 2,2732                
Čisté výnosy (%) výplatný fond **   -0,3400 -0,1157                
Čisté výnosy (%)  akciový fond ***   1,2400 3,4273                

 

UKAZOVATEĽ

 

Od vzniku Stabilita d.d.s.,a.s. do:

    31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Počet zamestnávateľských zmlúv   312 562 716 867 1 020 1 162 1 311 1 558 1 866
Počet účastníkov   4 120 10 435 15 378 25 152 31 736  40 354 51 520 60 134 71 812
Počet nových poberateľov dávok   1 889 8 691 19 108 31 286 40 323  48 723 50 545 60 125 67 736
Priem. mesačný príspevok ( EUR/Sk)   766 788 26,48 26,82  27,16  27,39 27,63 27,82 27,98
Priemerný vek účastníkov   44 44 45 45  45  45 45,7 46 46,1
Čisté výnosy (%) príspevkový fond   **1,073 -2,307 8,6219 3,2102  -2,8406  11,1961 -0,2000 4,2711 -4,4487
Čisté výnosy (%) výplatný fond **   **1,702 1,528 2,3280 1,7618  0,7536 5,3164 3,6700 4,2350 -0,4422
Čisté výnosy (%)  akciový fond ***             7,0073 2,5800 7,6402 - 5,7237