Štatistika účastníkov

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2020

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 37 21 16 8 8  
Počet účastníkov 503 741 478 236 257  
Počet nových poberateľov dávok 653 369 528 673 242  
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 36,05 34,22 33,81 33,64 33,42  
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,8814 -1,4649 -7,68 4,1318 1,0878  
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,2003 -4,8470 -11,09 6,9197 1,4232  
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%)       7,3497 1,8596  
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,4453 -1,0336 -6,26 2,8382 0,7394  

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv            
Počet účastníkov            
Počet nových poberateľov dávok            
Priemerný mesačný prísp. (EUR)            
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)            
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)             
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%)            
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%)