Mám nárok na daňovú úľavu?

Aktuálna otázka týchto dní, na ktorú však mnohí nepoznajú jednoznačnú odpoveď. Po opätovnom zavedení daňovej úľavy v doplnkovom dôchodkovom sporení pre rok 2014, bol zákonom vymedzený presný okruh podmienok, pri splnení ktorých má sporiteľ na uplatnenie daňovej úľavy nárok. Správne sa zorientovať vo vymedzených podmienkach je pomerne zložité, preto sme pre Vás pripravili jednoduchší a prehľadnejší manuál – ako tento nárok posúdiť.

Nárok na daňovú úľavu za rok 2014 má sporiteľ, ktorý:

a/ uzatvoril jedinú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení (dds) prvýkrát v roku 2014 a v minulosti žiadnu zmluvu o dds uzatvorenú nemal;

b) má uzatvorenú zmluvu o dds ( ktorú uzatvoril ešte pred rokom 2014), na ktorú v uplynulom roku platil účastnícke príspevky a ku ktorej prijal v priebehu roka 2014 (najneskôr do 31.12.2014) Dodatok  k účastníckej zmluve o dds.

 

Ak má sporiteľ uzatvorených viac zmlúv v jednej DDS alebo má zmluvy vo viacerých doplnkových dôchodkových spoločnostiach, pričom z niektorej zmluvy už v priebehu roka poberal doplnkový dôchodok alebo oň v roku 2014 požiadal – nárok na daňovú úľavu nemá.

Rovnako si daňovú úľavu za rok 2014 nemôže uplatniť ani účastník, ktorý má uzatvorených viac zmlúv ( v jednej alebo viacerých DDS) s rozdielnymi podmienkami. Ak napr. k jednej zmluve Dodatok prijal, ale na inej zmluve si zachoval pôvodné zmluvné podmienky, vymedzené v Dávkovom pláne.

 

Daňová úľava sa vzťahuje len na účastnícke príspevky zaplatené v roku 2014, maximálne však do výšky 180€. Pri jej plnom využití môžete na dani ušetriť ročne 34,20€.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac