Využívajte výhody partnerstva s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou STABILITA už počas sporenia!

Projekt "Balíček výhod" sme pripravili pre všetkých našich sporiteľov i poberateľov dávok. 

Naši zmluvní partneri projektu v rámci neho ponúkajú vopred dohodnuté zľavy na tovary a služby v ich obchodnej sieti s celoslovenskou i regionálnou pôsobnosťou.

S identifikačnou kartou klienta STABILITA, d.d.s., a.s., môžete aj Vy nakupovať tovary a služby ešte výhodnejšie!

Spoznajte našich zmluvných partnerov v každom kraji.

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
Využite jedinečnú výhodu doplnkového dôchodkového sporenia a usporte na dani!
Využite všetky výhody, ktoré sporenie v III. pilieri ponúka. Sporte si mesačne minimálne 15 EUR a využite každý rok plnú výšku daňovej úľavy.