Využívajte výhody partnerstva s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou STABILITA už počas sporenia!

Projekt "Balíček výhod" sme pripravili pre všetkých našich sporiteľov i poberateľov dávok. 

Naši zmluvní partneri projektu v rámci neho ponúkajú vopred dohodnuté zľavy na tovary a služby v ich obchodnej sieti s celoslovenskou i regionálnou pôsobnosťou.

S identifikačnou kartou klienta STABILITA, d.d.s., a.s., môžete aj Vy nakupovať tovary a služby ešte výhodnejšie!

Spoznajte našich zmluvných partnerov v každom kraji.

Bansko-bystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
PRAVDA: Tretí pilier ponúkne skorší odchod do penzie
Tisícky nezamestnaných „takmerdôchodcov" sa dnes ocitajú v bezvýchodiskovej situácii. Prácu si pre vyšší vek nachádzajú už len veľmi ťažko.