ERGOMED s r.o.
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice
Tel./fax: 055/644 61 41, 644 61 42
http://www.ergomed.sk/

ERGOMED s r.o., poskytuje zľavu vo výške 8% na zdravotnícke služby v odboroch:
Pracovné a všeobecné lekárstvo
Gynekológia
ORL
Neurológia
Ortopédia
Očné lekárstvo
Psychiatria
Klin. psychológia
Imunológia
Kožné a interné lekárstvo
Hygiena práce
ADOS

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac