Informácia o výške odplát za rok 2013 v zmysle Zn. 650/2004 Z.z., §61, ods.9

 

Položka Príspevkový d.d.f. Akciový príspevkový d.d.f. Výplatný d.d.f.
Odplata za správu fondov 4 963 077 € 23 800 € 330 303 €
Odplata za zhodnotenie majetku fondov    611 694 € 3 643 € 157 418 €
Odplata za prestup účastníka  v príspevkovom d.d.f. 70 € 0 €  0 €
Odplata za odstupné 177 658 €  2 635 €  0 €
Poplatky vo fondoch: činnosť depozitára 94 872 € 1 505 € 14 314 €
Poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP, vedenie účtov, transakčné náklady 113 006 €  640 € 15 345 €
Odplata audítorovi 14 520 € 2 040 €   5 520 €
Σ  5 974 897 €  34 264 €  522 901 €

 

Informácia o výške odplát za rok 2012 v zmysle Zn. 650/2004 Z.z., §61, ods.9

Položka Príspevkový d.d.f. Akciový príspevkový d.d.f. Výplatný d.d.f.
Odplata za správu a zhodnotenie majetku fondov 6 168 035 € 10 094 € 540 134 €
Odplata za prestup účastníka  v príspevkovom d.d.f. 75 € 0 €  0 €
Odplata za odstupné 73 608 €   242 €  0 €
Poplatky vo fondoch: činnosť depozitára 89 065 €  143 €  14 685 €
Poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP, vedenie účtov, transakčné náklady  124 032 €  530 €  28 378 €
Odplata audítorovi 17 400 €  540 €   4 224 €
Σ  6 472 215 €  11 549 €  587 421 €

 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac