Aby bolo Vaše sporenie ešte výhodnejšie!

·         vďaka daňovej úľave si môžete každoročne odpočítať zo základu dane vlastné zaplatené príspevky / teda tie, ktoré ste si na sporenie v priebehu roka vložili Vy, nie Váš zamestnávateľ/, a to až do výšky 180 EUR, a tak ušetriť na dani z príjmu každý rok 34,20 .

·         túto výhodu si za rok 2017 môžeme uplatniť, ak ste uzatvorili účastnícku zmluvu po 1.1.2014 alebo ste do 31.12.2017 podpísali dodatok k platnej účastníckej zmluve na nové podmienky platné od 1.1.2014, ktoré zaviedla novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a súčasne nemáte inú zmluvu o doplnkovom starobnom sporení (či už ako sporiteľ alebo ako poberateľ dávky doplnkového dôchodku), ktorá tieto podmienky nespĺňa.

Neprehliadnite dôležité upozornenie!

Ak ste od roku 2014 využili možnosť vyplatenia predčasného výberu a zároveň ste si pred jeho výberom (od 1.1.2014) uplatňovali  odpočítateľnú položku, máte povinnosť uplatnenú daňovú úľavu vrátiť, a to do troch zdaňovacích období.


Zasielanie výpisov a potvrdení k dani

Ročný výpisy z osobných účtov za rok 2017 Vám zasielame postupne v týždni od 29.1.2018, a to formou, ktorú ste si zvolili v účastníckej zmluve – poštou na korešpondenčnú adresu alebo elektronicky na e-mailovú adresu.

V prípade, že Vaša zmluva spĺňa podmienku na odpočet dane, bude Vám zaslané aj potvrdenie k uplatneniu si nezdaniteľnej časti základu dane, a to rovnakou formou akou Vám zasielame výpis z osobného účtu. Ak Vaša zmluva vedená v našej spoločnosti tieto podmienky nespĺňa potvrdenie Vám STABILITA, d.d.s., a.s., nezasiela.

 

 Odporúčame Vám,  aby ste si vo vlastnom záujme skontrolovali či nemáte súčasne uzatvorené  aj iné účastnícke zmluvy  v našej alebo v inej DDS/ či už  ako sporitelia alebo ako poberatelia doplnkového dôchodku/, a či aj tieto zmluvy spĺňajú podmienky potrebné na uplatnenie si daňovej úľavy. Predídete tak zbytočným nepríjemnostiam a vyhnete sa neskoršej povinnosti vrátiť neoprávnenú daňovú úľavu.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.