365 dní v skratke...

Teší nás, že cesta, ktorou sme sa vybrali je stabilná, životaschopná a má zmysel. Dôkazom je viac ako 240 tisíc klientov, ktorí si od vzniku spoločnosti uzatvorili svoje zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení.   Do portfólia našich zmluvných partnerov – zamestnávateľov pribudlo 297 nových spoločností, čo je jeden z najvyšších nárastov za posledných 5 rokov.

Počet nových klientov presiahol 9 a pol tisíc. Teší nás najmä nárast vekovo mladších sporiteľov. Aj vďaka ich každoročnému príchodu sa priemerný vek sporiteľov udržuje dlhodobo tesne nad hranicou 46 rokov. Roky pôsobenia na trhu prispievajú postupne aj k zvýšenej dôveru voči celému systému doplnkového dôchodkového sporenia. Z roka na rok narastá počet tých, ktorí si už v dôchodkovom veku môžu užívať výhody dodatkových finančných zdrojov plynúcich z ich sporenia v treťom pilieri. V uplynulom roku pribudlo viac ako 7 300 nových poberateľov dôchodkových dávok a ich celkový počet už presiahol číslo 90 000.

Pozitívny ekonomický vývoj v svetovom hospodárstve a globálny rast priniesol v roku 2017 na finančné trhy stabilitu akú sme tu v posledných rokoch dlhšie nevideli. Uplynulý rok bol obdobím, ktoré by sa dalo označiť ako ekonomická expanzia a počas ktorého investori preferovali najmä rizikovejšie aktíva. Podpísalo sa to na raste globálnych akciových trhov spolu s rastom hlavne priemyselných komodít a rizikovejších dlhopisov.

Začiatok roka však so sebou priniesol veľa otáznikov hlavne po tom ako v novembri 2016 prezidentské voľby v USA vyhral Donald Trump, ktorý vo svojom predvolebnom programe voličom sľuboval masívne prorastové ekonomické opatrenia. Realizovateľnosť týchto opatrení bola otázna a vôbec nie istá, čo sa v podstate pri jeho prvom neúspešnom pokuse o zrušenie reformy zdravotníctva  /Obamacare/, prijatej jeho predchodcom, aj potvrdilo.

Americké akciové trhy sa aj napriek neistote z budúcich úspechov nového prezidenta viezli na vlne optimizmu v očakávaní prijatia daňovej reformy, ktorá mala byť najväčšou úpravou daní smerom nadol od 80tych rokov minulého storočia. Tento optimistický sentiment podporovali aj dobré hospodárske výsledky firiem, klesajúci počet nezamestnaných a rýchlejší hospodársky rast, ktorý sa pre americkú ekonomiku v roku 2017 očakával na úrovni 2,3%. Výhľad stabilného ekonomického rastu prinútil americkú centrálnu banku pokračovať v normalizácií monetárnej politiky, ktorá bola aj 8 rokov po kríze stále značne uvoľnená. Počas roka pristúpila až k trom štvrťpercentým zvýšeniam sadzieb, čím posunula hornú hranicu hlavnej úrokovej sadzby na 1,5% aj napriek tomu, že inflácia stále nedosahuje cielené úrovne.

V Európe sa počas roka 2017 taktiež prejavila zlepšená ekonomická aktivita aj vďaka pretrvávajúcej podpore zo strany Európskej centrálnej banky. Tá počas celého roka pokračovala v stimulácií európskeho hospodárstva nalievaním nových peňazí do ekonomiky a držaním úrokových sadzieb na nulových úrovniach so zámerom podporiť stále nízku infláciu k ich dlhodobému cieľu 2%. Akciovým trhom sa vplyvom týchto okolností podarilo nadpriemerne posilniť hlavne v prvej polovici roka, pričom v druhej polovici bol rast európskych trhov tlmený prudkým posilnením kurzu Eura, ktoré vyvolali špekulácie o skoršom ukončení podporného programu ECB a zlepšenie ekonomického výhľadu pre európske hospodárstvo. Finančné trhy v Európe počas roka zažili aj obdobia zvýšeného rizika, ktoré bolo spojené s voľbami v dôležitých ekonomikách ako Francúzsko, Holandsko či Nemecko.

V svetovom hospodárstve by sa rok 2017 dal charakterizovať ako priaznivý hlavne z dôvodu, že investori boli ochotní podstupovať vyššie riziká a svoje peniaze umiestňovali do aktív, ktoré by v horších ekonomických podmienkach neboli tak atraktívne. Prejavilo sa to na vyššom raste ekonomík a akciových trhov rozvíjajúcich sa krajín, pričom globálne rizikovejšie dlhopisy boli vďaka vyšším výnosom a stále nízkym výnosom bezpečných dlhopisov vo veľkom skupované. Tento trend sa odzrkadlil na nízko rizikových investíciách a napríklad najbezpečnejšie nemecké dlhopisy skončili uplynulý rok v strate. Nedá sa však povedať, že počas minulého roka panoval na trhoch len optimizmus. Geopolitické riziká a hroziaci konflikt so Severnou Kóreou boli faktory, ktoré prechodne dokázali rozkolísať finančné trhy a znehodnotiť rizikové aktíva.

Vzhľadom na priaznivé investičné prostredie si naše príspevkové fondy držali kladné zhodnotenie počas celého roka. Výnimkou bol Výplatný d.d.f., ktorý je tvorený prevažne bezpečnými investíciami, a tie počas roka nedokázali priniesť požadovaný výnos. Z tohto dôvodu Výplatný d.d.f., ukončil rok v miernej strate -0,12%. Náš najväčší Príspevkový d.d.f., ktorého portfólio by sa dalo označiť ako vyvážené s vyšším podielom dlhopisov, si ku koncu roka pripísal zhodnotenie 2,27%. Akciový doplnkový dôchodkový fond zhodnotil svoje investície počas roka s celkovým výnosom 3,43%.

Nasledujúci rok by mal byť pokračovaním nastoleného trendu a ekonomickej prosperity. Globálny hospodársky rast by mal podľa svetovej banky dokonca mierne zrýchliť na 3,1% oproti 3% z roku 2017, čo stále podporuje dobré vyhliadky na udržanie rastového sentimentu na finančných trhoch. Dariť by sa malo naďalej rizikovejším aktívam a akciám, ktorých samotný rast by však v roku 2018 mal byť miernejší vzhľadom na to, že tieto pozitívne očakávania už boli v určitej miere započítané do cien v minulom roku. Na niektorých trhoch sa dokonca objavujú názory, že ocenenie akcií je príliš vysoké, čo môže krátkodobo spôsobiť ich pokles. Je potrebné mať na pamäti, že počas ekonomickej prosperity centrálne banky prestanú stimulovať ekonomiky a ich politiky sa začnú otáčať smerom k uťahovaniu voľných finančných podmienok, čo môže vytvoriť tlak na cenu dlhopisov, ale aj akcií. Aj napriek dobrému ekonomickému nastaveniu globálneho hospodárstva môže rok 2018 prekvapiť na politickej scéne hlavne v spojení s blížiacimi sa talianskymi parlamentnými voľbami, vyjednávaním ohľadom Brexitu, čí eskalácií napätia medzi USA a Severnou Kóreou.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.