20 faktov o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA

STABILITA je druhá najstaršia doplnková dôchodková spoločnosť na Slovensku. Zmluvu o jej zriadení podpísali zakladajúce subjekty ešte v júni 1996 a o rok neskôr udelila vláda SR povolenie na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita.


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zapísalo spoločnosť do registra doplnkových dôchodkových poisťovní 5.decembra 1997.


Pôvodnými zriaďovateľmi spoločnosti boli veľké zamestnávateľské subjekty:

VSŽ, a.s. Košice, Závod SNP, a.s. Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová, a.s.,

Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné, Kovohuty Krompachy, a.s., a DMD Holding, a.s.


Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA / tak ako ju poznáme dnes/ vznikla 1.apríla 2007 transformáciou DDP Stabilita na základe transformačného projektu, ktorý schválilo zhromaždenie zriaďovateľov DDP Stabilita a je právnym nástupcom pôvodnej Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita


Súčasní akcionári STABILITA, d.d.s., a.s. :

ŽSR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Železiarne Podbrezová, a.s.

Lorea Investments Limited

Marek Szabo

 

STABILITA ako jediná doplnková dôchodková poisťovňa dostala od svojich zriaďovateľov  pri  vzniku nenávratný vklad v plnej výške. Vďaka tomu nikdy nečerpala žiadnu pôžičku, ani nebola zaťažená úverom.

 

Klientom spoločnosti je k dispozícii 10 kamenných pracovísk. Nachádzajú sa  v krajských mestách a tiež v Michalovciach, Poprade a Podbrezovej.

 

Počas 20 ročného pôsobenia spoločnosti uzatvorilo účastnícku zmluvu so STABILITOU viac ako  240 000 klientov, čo je viac ako počet obyvateľov Košíc.

 

V súčasnosti spravuje  STABILITA, d.d.s., a.s. zmluvy viac ako 140 000 klientov

 

V portfóliu partnerov spoločnosti je aktuálne 5 878  zamestnávateľských zmlúv, vďaka ktorým zamestnávatelia prispievajú  svojím zamestnancom na ich kvalitnejšie budúce doplnkové dôchodky

 

Priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa je vyšší ako priemerný mesačný príspevok samotného zamestnanca a pohybuje sa na úrovni 20 €.

 

Príspevok zamestnávateľa pre zamestnancov zaradených do kategórie rizika 3. a 4.  dosahuje mesačne takmer 30 €

 

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je získanie doplnkového starobného dôchodku, ktorý môže významne pomôcť k prežitiu dôstojnej staroby. Počas  20  tich rokov existencie spoločnosť vyplatila alebo aktuálne vypláca  doplnkové dôchodkové dávky takmer 90 tisíc sporiteľom, ktorí už svoje aktívne sporenie ukončili.

 

STABILITA doteraz vyplatila  svojim klientom dávky v celkovom objeme viac ako

250 miliónov eur.

 

Od roku 2012 spravuje STABILITA, d.d.s., a.s., 3 doplnkové dôchodkové fondy; dva príspevkové a jeden výplatný.

 

Celková hodnota majetku spravovaného vo jednotlivých fondoch je vyššia ako 316 miliónov eur.

 

Depozitárom doplnkových dôchodkových fondov je Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Prvá na trhu

STABILITA ako prvá na trhu doplnkového dôchodkového sporenia ponúkla ešte v roku 2012 možnosť sporiť v rámci jednej zmluvy súčasne v dvoch rozdielnych fondoch. Táto ponuka priniesla klientom možnosť flexibilnejšie kombinovať výhody oboch príspevkových fondov a slobodnejšie si voliť vlastnú investičnú stratégiu.

Táto novinka bola prijatá veľmi pozitívne a o 2 roky neskôr boli na jej základe vypracované aj nové legislatívne normy pre výkon doplnkového dôchodkového sporenia.

 

Jediná na trhu

STABILITA ako jediná na trhu doplnkového dôchodkového sporenia ponúka klientom exkluzívny vernostný program, vďaka ktorému získavajú naši klienti benefit vo forme mimoriadneho finančného bonusu, o ktorého výške rozhodujú sami.

V rámci vernostného programu sme od roku 2013 vyplatili našim klientom jednorazové vernostné bonusy vo výške 98 000 eur.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac