Využite jedinečnú výhodu doplnkového dôchodkového sporenia a usporte na dani!

Využite všetky výhody, ktoré sporenie v III. pilieri ponúka. Sporte si mesačne minimálne 15 EUR a využite každý rok plnú výšku daňovej úľavy. Zo základu dane si každý rok môžete odpočítať až 180 EUR a ušetriť tak na dani z príjmu 34,20 EUR. V dlhodobom horizonte sporenia, ktorý je predpokladom efektívnej tvorby osobných dôchodkových úspor, môžete vďaka daňovej úľave ušetriť rádovo aj niekoľko stoviek Eur.


Kto má nárok na daňovú úľavu

Nárok na zníženie základu dane do výšky 180,-€ ročne o príspevky zaplatené účastníkom na doplnkové dôchodkové sporenie má účastník, ktorého zmluva neobsahuje dávkový plán (to znamená, že účastník zmluvu uzatvoril až po 31.12.2013 alebo k zmluve uzatvorenej pred týmto termínom podpísal dodatok, ktorým sa vzdal pôvodného dávkového plánu, ktorý bol súčasťou jeho zmluvy) a zároveň nemá uzatvorenú ani žiadnu inú zmluvu v treťom pilieri, ktorej súčasťou je dávkový plán.

(§11 ods. 10 až 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).                        

Zasielanie potvrdení o zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie.

 Potvrdenie o zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie bude STBILITA, d.d.s., a.s. zasielať spolu s ročnými výpismi za rok 2016, rovnakým spôsobom ako výpis:

  • poštou na adresu - v jednej obálke výpis aj potvrdenie
  • elektronicky - jeden mail s výpisom a druhý mail s potvrdením

 Distribúcia výpisov v elektronickej aj papierovej forme sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2017.

 Potvrdenie o zaplatených príspevkoch bude zaslané len tým účastníkom, ktorých účastnícka zmluva bola uzatvorená po 31.12.2013 a tiež účastníkom, ktorí do 31.12.2016 podpísali a doručili spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. dodatok k účastníckej zmluve o vzdaní sa dávkového plánu. V prípade, že spolu s výpisom z Vášho osobného účtu neobdržíte aj potvrdenie o zaplatených príspevkoch, znamená to, že Vaša účastnícka zmluva nespĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy za rok 2016.

Vzhľadom ku skutočnosti, že nastavenie podmienok pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy je stále pomerne komplikované a závisí od súbežného splnenia viacerých podmienok, v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím naše najbližšie pracovisko alebo bezplatnú infolinku 0800 11 76 76, kde Vám radi zodpovieme na Vaše otázky a spolu tak môžeme predísť zbytočným nepríjemnostiam v budúcnosti.

Kto je povinný vrátiť daňovú úľavu

Účastník, ktorému bola vyplatená dávka predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (od 1.1.2014) si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola vyplatená dávka predčasný výber, a to o sumu zaplatených príspevkov na dds, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. (§11 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.