Prehľad vývoja na finančných trhoch v roku 2016

Rok 2016 bol veľmi bohatý na významné trhové udalosti. Už pred jeho začiatkom sa očakávalo, že prinesie viacero dôležitých odpovedí na otázky, ktoré významne ovplyvňovali vývoj na finančných trhoch. V Európe sa očakávalo historicky prvé referendum o vystúpení člena Európskej únie a USA sa pripravovali na voľby nového, v poradí už 45. prezidenta. Dôležitosť roku 2016 podčiarkol aj vývoj v roku 2015, v ktorom sa na trhu objavilo zvýšené riziko a samotná negatívna situácia naznačila rast obáv v očiach investorov pre nasledujúce obdobia.


Začiatok roku 2016 po turbulenciách z predchádzajúceho roka bol pre investorov ako ľadová sprcha. Dopomohla k tomu Čína, ktorá pokračovala v oslabovaní svojej domácej meny, a tým zvyšovaní konkurencieschopnosti svojich už aj tak lacných výrobkov. Táto situácia zasiahla v tom čase už dosť vystresované komoditné trhy, ktoré sa začiatkom roka ďalej prepadli na viac ako 15 ročné minimá. Negatívne to ovplyvnilo taktiež globálne akciové trhy, ktoré spolu s rastúcim rizikom prudko klesali a zaznamenali najhorší začiatok roka od krízy v roku 2009. Celkovo bol pre prvé dva mesiace roka 2016 charakteristický útek investorov zo všetkých druhov rizikových aktív a vysoký dopyt po bezpečných aktívach, ako sú zlato alebo štátne dlhopisy vyspelých krajín.

Následne po vyvrcholení negatívneho vývoja a odraze komodít od dlhodobých miním sa vývoj na trhu otočil a začal sa objavovať opatrný optimizmus, čo sa prejavilo záujmom investorov o rizikovejšie aktíva. K obratu dopomohla taktiež ropa, ktorá začiatkom roka dosiahla dno svojho viac ako jeden a pol ročného prepadu o približne 75%, a tým pomohla zastabilizovať prudký pokles akcií a dlhopisov energetických a komoditných spoločností. Aj keď zo začiatku nebol zvrat negatívneho sentimentu vôbec istý, nové globálne makroekonomické čísla vychádzajúce v jarných mesiacoch postupne dodávali istotu, že to najhoršie majú finančné trhy za sebou. Prispeli k tomu aj centrálne banky, keď sa v marci ECB rozhodla podporiť európsku ekonomiku zvýšením objemu monetárnych stimulov a ďalším znížením depozitnej sadzby a americká centrálna banka oddialila ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. 

Z hľadiska politických rizík bol rok 2016 bohatý na množstvo dôležitých udalostí. Koncom júna bola na programe pre európske spoločenstvo jedna z najdôležitejších udalostí za posledné obdobie. Rozhodnutie Veľkej Británie usporiadať referendum o zotrvaní v Európskej únii mohlo výrazne ohroziť celú koncepciu a myšlienku Európskej únie a vytvoriť precedens aj pre ostatné krajiny, v ktorých silnejú hlasy pre odchod z EÚ. Niet divu, že toto referendum bolo veľmi pozorne vnímané a finančné trhy citlivo reagovali na vychádzajúce prieskumy a očakávaný výsledok. Rozhodnutie občanov Veľkej Británie bolo nakoniec veľmi tesné a pre množstvo pozorovateľov prekvapivé, keďže vyššie šance sa pripisovali scenáru, že Británia v EÚ zotrvá. Takýto nečakaný výsledok spôsobil doslova paniku na finančných trhoch a tie svojimi pohybmi prekonali akékoľvek udalosti za posledných 6 rokov. Situácia sa však vplyvom zlepšujúcich sa ekonomických dát v nasledujúcich týždňoch stabilizovala a celkový negatívny pohľad sa dokázal zvrátiť. Finančné trhy sa dostali späť do rastovej fázy až do obdobia, kým sa na trhoch neobjavili  obavy o výsledok amerických prezidentských volieb.

Voľba najvplyvnejšej osoby planéty je každé 4 roky celosvetovo sledovanou udalosťou a citlivou záležitosťou pre finančné trhy v kontexte volebného programu každého z kandidátov. Novembrový súboj medzi demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou, vnímanou ako pokračovateľkou aktuálnej politiky Baracka Obamu a republikánom Donaldom Trumpom, kontroverzným politikom s názormi presadzujúcimi protekcionizmus, prísnu imigračnú politiku a zmiernenie regulácie napríklad bánk, bol do poslednej chvíle vyrovnaný. Potenciálne víťazstvo Donalda Trumpa vzhľadom na jeho nečitateľnosť a predvolebnú rétoriku ohlasujúcu radikálne zmeny v mnohých oblastiach pôsobnosti štátu predstavovalo pre svetové ekonomické prostredie veľkú neistotu, čo sa prejavilo poklesom finančných trhov pri rastúcej šanci naplnenia tohto scenára. Jeho následné víťazstvo posilnilo obavy z budúcich krokov a splnenia, pre niektorých pozorovateľov neštandardných predvolebných sľubov. Tie sa však z finančných trhov pomerne rýchlo vytratili po tom, ako Donald Trump vo svojom prejave zdôraznil  proekonomické opatrenia, ako napríklad zníženie firemných daní či masívne štátne investície do rozvoja infraštruktúry. Táto perspektíva vyvolávajúca rastúce inflačné očakávania v ekonomike naštartovala rastový trend hlavne na americkom akciovom trhu a pokles na trhu amerických dlhopisov. V decembri americká centrálna banka pristúpila k druhému zvýšeniu kľúčových úrokových sadzieb v USA od ich poklesu na úrovne blízke nule počas poslednej hospodárskej krízy, pričom zohľadnila najmä dovtedajší pozitívny vývoj na trhu práce. Taktiež naznačila ochotu pokračovať v ich ďalšom zvyšovaní, ak budú dynamickejšie rásť inflačné tlaky v ekonomike nielen vďaka rastu zamestnanosti a miezd, ale aj v prípade realizácie tých častí programu nového prezidenta USA, ktoré spočívajú v zavedení fiškálnych stimulov.

V závere roka najmä európske trhy nervózne čakali na výsledok referenda o ústavných zmenách v Taliansku, s ktorým bola spojená existencia vládnuceho talianskeho kabinetu. V prípade Jeho neúspechu hrozilo, že taliansky premiér podá demisiu, čo povedie k predčasným voľbám a posilneniu moci euroskeptikov. Výsledok proti ústavným zmenám bol sklamaním pre taliansku vládu a demisia premiéra vyvolala politickú neistotu. Následné rozhovory ale naznačili, že zostavenie novej vlády bude možné aj bez vyhlásenia predčasných volieb, čo aspoň na teraz vyriešilo otázku politickej nestability v Taliansku a pomohlo rastu európskych trhov.

Počas roka 2016 sa na trhu vplyvom viacerých významných udalostí objavili reakcie, ktoré boli neštandardné svojou veľkosťou a dosahovali globálny charakter. Veľmi negatívny začiatok roka spôsobil celosvetovo straty veľkému množstvu finančných aktív, čo sa prejavilo na zápornom zhodnotení našich fondov v prvých mesiacoch. Návrat nákupnej nálady na trhy dokázal v priebehu nasledujúceho štvrťroka  posilniť investície v doplnkových dôchodkových fondoch natoľko, že fondy dokázali vymazať predchádzajúce straty. Konzervatívny Výplatný d.d.f., tvorený iba bezpečnými dlhopisovými investíciami sa v druhom polroku vplyvom rastúceho optimizmu na trhu a odklonom investorov od bezpečných aktív v závere roka ocitol v miernej strate a ukončil rok so zhodnotením -0,34%. Akciový d.d.f. s vyváženým podielom akcií a dlhopisov bol síce na začiatku roka značne ovplyvnený prudkým prepadom globálnych akciových trhov, no následné zotavenie globálnych akcií pomohli fondu k návratu do plusových hodnôt. K záveru roka Akciový d.d.f. zaznamenal zhodnotenie  +1,24% pri zachovaní značnej obozretnosti najmä v súvislosti s vývojom na akciových trhoch po oznámení výsledkov talianskeho referenda, prezidentských volieb v USA a reálnym napĺňaním ambiciózneho programu prezidenta Donalda Trumpa. Náš najväčší Príspevkový d.d.f. tvorený prevažne dlhopisovými investíciami a menším podielom akciovej zložky bol taktiež zasiahnutý negatívnym začiatkom roka. Dosiahnuté straty však fond dokázal v prvej polovici roka vymazať a následne vhodnou kombináciou rizikovej akciovej zložky a bezpečnejšej dlhopisovej časti dosiahnuť v období vysokých politických rizík záverečné zhodnotenie +2,8%.

Z akciových trhov vyspelých krajín bolo na sklonku minulého roka cítiť pozitívnu náladu, ktorá posúvala americké akciové indexy na nové historické maximá, čo naznačuje, že väčšina investorov sa na nasledujúci rok pozerá  s miernym optimizmom. Ten sa opiera o očakávania dynamickejšieho hospodárskeho rastu, ak fiškálne stimuly, ktoré boli avizované, sa aj reálne uvedú do života a v najväčších ekonomikách bude pokračovať pozitívny trend v raste zamestnanosti a spotreby. Dôležité preto bude, či sa tieto očakávania budú postupne premieňať na ekonomickú realitu. Pre vyspelé dlhopisové trhy zlepšujúca sa ekonomická situácia znamená, že návrat inflácie a ochota investorov viac riskovať môže vyvolať znížený záujem o bezpečné investície a spôsobiť pokles cien nízkorizikových dlhopisov. Dôležitým faktorom bude preto aj v roku 2017 politika centrálnych bánk, ktoré v poslednom období hrajú veľmi významnú úlohu a výrazne ovplyvňujú smerovanie trhov. Ako rýchlo bude americká centrálna banka pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, a aké úpravy spraví ECB vo svojom programe výkupu dlhopisov budú dve najhlavnejšie otázky, ktorých odpovede výrazne ovplyvnia finančné trhy. Aj napriek optimistickejším ekonomickým projekciám je na pláne počas celého roka 2017 viacero politických udalosti, ktoré zasiahnu do správania finančných trhov. V USA prevezme moc nový americký prezident Donald Trump, od ktorého sa očakáva splnenie smelých predvolebných sľubov. Ich nesplnenie by mohlo vyvolať sklamanie a pokles očakávaní pre budúci rast amerického hospodárstva so značným vplyvom na akciové trhy. Európa bude čeliť neistote pri viacerých parlamentných či prezidentských voľbách v kľúčových ekonomikách ako Nemecko, Francúzsko či Holandsko a naďalej pre Európsku úniu ostáva nevyriešená otázka Brexitu, ktorého výstupové rokovania budú rozhodujúce pre budúce európsko-britské obchodné vzťahy. Rok 2017 bude bohatý na politické a ekonomické udalosti, pri ktorých sa dajú očakávať aj výraznejšie trhové pohyby. Takéto okolnosti by však nemali vystrašiť dlhodobých investorov, pre ktorých je aktuálna trhová situácia priaznivá.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac