STABILITA VO VÝBORNEJ KONDÍCII

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. nie je na finančnom trhu nijakým nováčikom. Na trh vstúpila ešte na sklonku roka 1997a za 12 rokov činnosti oslovila svojim produktom a službami viac ako 160 tisíc sporiteľov a približne 4 000 zamestnávateľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o prispievaní. Sporenie prevažnej väčiny klientov významne podporujú práve pravidelnými mesačnými príspevkami ich zamestnávatelia a prostredníctvom nezanedbateľných daňových výhod motivuje účastníkov aj štát.


 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac