Etrend.sk - Tretí pilier v mínuse

Prepady sa vlani nevyhli žiadnemu druhu doplnkových fondov, ani tým zaisteným


Kým druhý pilier a výsledky jeho fondov boli po celý minulý rok pod drobnohľadom vlády i médií, tretiemu pilieru sa pozornosť skôr vyhýbala. Nejde pritom o žiadny drobný sektor, fondy doplnkového dôchodkového sporenia dohromady ku koncu roka spravovali viac ako 930 miliónov eur pre vyše 950-tisíc klientov.

Tento rok plánujú prekročiť jednu miliardu eur a možno i jeden milión účastníkov. Akoby sa správcovia v treťom pilieri neobávali, že chabé výsledky siahajúce v niektorých prípadoch aj dvojciferne pod nulovú hranicu im nových klientov môžu odplašiť.

Po novom

Transformácia z doplnkových dôchodkových poisťovní na DDS priniesla oddelenie hospodárenia fondov od spoločnosti, pravidelné zverejňovanie hospodárenia a portfólia. Tento rok sa v druhom polroku rozbehne i hodnotenie fondov v dôchodkových jednotkách. Pôvodne sa malo začať od januára 2009, no technické komplikácie a sústredenie na prípravu na euro realizáciu posunuli.

Zákon na ich zavedenie dáva DDS polročné prechodné obdobie. Zavedenie dôchodkových jednotiek do fungujúcich fondov je omnoho komplikovanejšie, než keď sa s nimi počíta úplne od počiatku. „Zavádzanie doplnkových jednotiek sme všetci posunuli na druhý kvartál, prednosť malo euro, príprava výpisov aj prispôsobenie sa novým zákonným pravidlám prestupu, platným od januára 2009,“ vysvetľuje šéf IT v Axe Miroslav Ivanický.

Zaistený prepad

Neexistencia dôchodkových jednotiek tak zatiaľ neumožňuje klientom porovnávať pravidelne vývoj úspor tak ako pri druhom pilieri. Klienti sa preto na výsledky fondov ani veľmi nesťažovali. Na riešenie negatívnych ohlasov sa DDS pripravujú až v súčasnosti, keď rozposielajú výpisy z účtov.

Podľa nového zákona ich musia všetci sporitelia dostať do konca februára. Väčšina klientov si v nich nájde len mierne zhodnotenie alebo znehodnotenie. No tí, čo sa rozhodli ísť do nových rizikovejších fondov s vidinou vyššieho zisku, môžu byť nepríjemne prekvapení. Niektoré akciové fondy vykázali takmer 20-percentný medziročný prepad.

Výsledok investície nepoteší tých konzervatívnych investorov, ktorých od predvlani Tatra banka presvedčila, že zaistený fond, jediný svojho druhu v rámci DDS, ich ochráni pred výkyvmi. Za rok 2008 prerobil vyše desať percent. Kým vlani v prvom polroku sa mu dalo držať na nule či dokonca mierne zhodnocovať portfólio, po rozbehu krízy museli portfólio manažéri konať.

Vypredali prakticky celú akciovú zložku, ktorá predstavovala takmer 40 percent aktív. Dôvodom bol práve fakt, že išlo o zaistený fond – rýchlo sa znehodnocujúce akcie nebolo v portfóliu čím vyvážiť, aby sa zaistila bezpečnosť fondu. Výpredaj dočasne zrazil výkon fondu až na mínus 16 percent.

Podľa člena predstavenstva Tatra Asset Managementu Miroslava Mlynára, ktorý sa stará i o investovanie DDS, je kolísanie zhodnotenia pri dlhodobom sporení bežným javom. Podstatné je, že ide o produkt s dlhým investičným horizontom, netreba preto preháňať vplyvy krátkodobých výkyvov, opakuje.

Rastový fond DDS Tatra banky, ktorý za vlaňajšok prerobil vyše 20 percent, sa na rozdiel od toho zaisteného akcií nezbavil. Naopak ich podiel ešte mierne v druhej polovici roka zvyšoval, momentálne dosahuje takmer polovicu.

Klienti tak napríklad na rozdiel od dôchodkových fondov v DSS dostávajú presne to, čo chceli – investície s rizikom, ale i vyšším potenciálom dlhodobého zhodnotenia. Hoci následok ich rozhodnutia ich môže na aktuálnom výpise zaskočiť.

Podobne postupovali i v ING, kde je v trochu mladšom rastovom fonde zhruba 35 percent akcií. Pokles cien akcií vlani využíval fond na ich nákup s predpokladom, že sa prepad zhodnotenia na takmer mínus 17 percent postupne vyrovná z budúcich výnosov.

Rastové bez akcií

Celkovo majú vysokostratové akciové fondy zatiaľ malé množstvo klientov, neovplyvnili teda výrazne výnosovosť sektora ako celku. Vážený priemer zhodnotení za vlaňajšok dosiahol zhruba mínus dve percentá. Za rok 2007 to bolo plus jedno percento. „Fondy DDS sú na tom v priemere momentálne lepšie ako druhý pilier.

Kým v ňom je väčšina klientov v najrizikovejších fondoch, v DDS z historických dôvodov prevládajú konzervatívnejšie investície,“ argumentuje šéf DDS ING Tatry-Sympatia Viktor Kouřil. Na porovnanie, v druhom pilieri momentálne vážený priemer medziročného zhodnotenia dosahuje takmer mínus päť percent.

Šťastie mali vlani tie rastové fondy, ktoré sa ešte len začali rozbiehať. Aegon vlani ponúkol svoj jediný fond nastavený ako výrazne rizikový, Axa pridala globálny akciový fond ako alternatívu k svojmu základnému opatrne investujúcemu fondu.

Aegon ani nestihol dosiahnuť veľkosť vhodnú na nákup akcií, keď udrela kríza. Doteraz má preto svoj necelý milión eur na peňažných úložkách. Axa sa do nákupu akcií už pustila, viac ako 80 percent fondu je stále na peňažnom trhu.

Pozrú sa na poplatky

Ani konzervatívne fondy sa nevyhli poklesom. Kríza síce výrazne znehodnotila hlavne akcie, no nevyhli sa jej ani dlhopisy.

Biedne výnosy dôchodkovým správcom v tomto období neprospejú. Ministerstvo práce v minulom roku sľúbilo, že sa bude zaoberať výškou poplatkov za správu a prestup. Hovorca rezortu Michal Stuška to potvrdzuje, pri najbližšej novelizácii pravidiel sociálneho poistenia má dôjsť i na poplatky. Bližšie to nekonkretizoval. Pôvodne sa hovorilo o skresaní poplatkov pri vlaňajšej novelizácii, nakoniec k nemu nedošlo.

No DDS vlani preventívne pristúpili k dobrovoľnému zníženiu poplatkov. Najdrahšia a najväčšia ING Tatry-Sympatia DDS zmenila svoju odmenu v závislosti od toho, aké náklady si správa fondov vyžaduje.

Často investujúci rastový fond ostal na zákonnom maxime troch percent, správa konzervatívneho fondu je za dva a pol percenta čistej hodnoty aktív ročne. Jej najväčší fond, vyvážený, znížil od polovice roka poplatky o 0,4 percentného bodu na 2,6 percenta. V tom istom čase znížila poplatok i košická Stabilita na 2,25 percenta.

ING tak i po skresaní poplatkov ostáva najdrahšou DDS, naopak Tatra banka, ktorá vlani zotrvala na 1,95 percenta za každý z fondov, zas obhájila pozíciu najlacnejšej spoločnosti.Na porovnanie, druhopilierové DSS si môžu účtovať za správu aktív najviac 0,78 percenta ročne, k tomu im patrí aj percento z mesačnej platby. Takýto poplatok DDS nemajú.

Ani druhý, ani tretí pilier nepozná vstupné poplatky ako v podielových fondoch, no výstupy DDS spoplatňovať môžu. Za odchod do troch rokov od vstupu si pýtajú päť percent aktív klienta, po tomto období je to jedno percento.

Ministerstvo tieto podmienky považuje za obmedzovanie prestupov a chce ich tento rok riešiť. A na zníženie poplatkov tlačí i Národná banka Slovenska, ktorá na ich prílišnú výšku upozorňuje v hodnotiacich správach o finančnom trhu.

Zmenami pravidiel o minimálnej dĺžke sporenia ministerstvo vlani ovplyvnilo možnosť prestupov, zásadnou otázkou naďalej ostáva výška poplatkov. Podľa reakcií na zákazníckych linkách sa klienti pýtajú na možnosti prestupov hlavne v súčasnosti, keď dostanú výpis z účtu. No skôr im ide o prestupy v rámci jednej DDS, do bezpečnejšieho fondu. Tie sú bezplatné.

Aj tak prídu

Napriek kríze a nepriaznivému vývoju počas vlaňajška sa zatiaľ DDS negatívnych dôsledkov neobávajú, i keď si všímajú obavy klientov zo znehodnotenia úspor. Zásadným argumentom pre klientov totiž ostáva výška príspevkov od zamestnávateľov, ktorá dosahuje maximálne šesť percent hrubých miezd a ktoré si firmy môžu odpočítať z daní.

K nim sa zamestnávatelia zaväzujú v rámcových zmluvách a záujem o ich zmenu správcovia zatiaľ nezaznamenávajú. Počas celého minulého roka počet klientov, ako i zamestnávateľských zmlúv rástol. A nemusí sa to zmeniť ani po zverejnení aktuálnych výsledkov – zhodnotenia DDS sú nezaujímavé dlhodobejšie, napriek tomu počet ich klientov sústavne narastá. Aj keď rast je pomalší než po minulé roky, keďže trh sa pomaly nasycuje.

Nepomáhajú ani snahy o zlepšenie výsledkov zvyšovaním provízií za predaj tohto produktu. DDS sa postupne stalo súčasťou portfólia riešení, ktoré ponúkajú finanční poradcovia. Na predaji výlučne DDS produktov by zarobili ťažko, takže ho predávajú len ako jednu z viacerých možností. K tomu pomáha i štruktúra materských spoločností – okrem Stability sú všetky súčasťou finančných inštitúcií, ktoré ponúkajú i poistenie, sporenie či iné druhy produktov.

Autor: Ján Záborský

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.