Projekt Rodina STABILITY vznikol ešte v roku 1998, keď sme sa ako prví v rámci doplnkových dôchodkových poisťovní začali zaoberať myšlienkou, ako zatraktívniť produkt doplnkového dôchodkového poistenia a ponúknuť našim účastníkom, zamestnávateľom a partnerom niečo naviac. Našou snahou od samého začiatku bolo a stále je, posilniť dôveru klientov a zabezpečiť, aby výhody doplnkového dôchodkového sporenia boli dostupné už v období pred poberaním samotného dôchodku, aby sme život našich klientov spríjemnili a zároveň šetrili ich čas a peniaze.

Balíček výhod Rodiny STABILITY, umožňuje našim účastníkom prostredníctvom zmluvných partnerov využívať ich služby s určitými výhodami, jedinečnými pre klientov Stabilita, d.d.s., a.s..

S radosťou Vám môžeme oznámiť, že k 31.12.2011 máme túto formu spolupráce dohodnutú s viac ako 45 partnermi, ktorí ponúkajú svoje služby na území celého Slovenska a, že na tomto projekte sa nepretržite pracuje tak, aby sme sieť našich zmluvných partnerov rozšírili a zároveň tým pre Vás spestrili sortiment ponúkaných služieb a tovarov.

Možnosť zapojiť sa do tejto spolupráce má každý, kto by mohol v rámci svojich možností poskytnúť určitú výhodu - zľavu, buď na poskytované služby alebo ponúkaný tovar.

V prípade záujmu o spoluprácu nás môžete kontaktovať na doleuvedenom telefónnom čísle. Radi sa s Vami osobne stretneme a dohodneme konkrétne podmienky spolupráce i formu Vašej propagácie a prezentácie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kontakt:
Úsek obchodu a marketingu Stabilita, d.d.s., a.s.
055 / 727 98 14

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac