Zoznámte sa s FONDAMIStabilita príspevkový d.d.f., (len „PF“) a Stabilita akciový príspevkový d.d.f. (ďalej len „APF“)

PF

  • investičná politika fondu je vyvážená s cieľom dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie pri menšej  úrovni rizika, je konzervatívnejším fondom ako APF,
  • investuje do dlhopisovej/ prevažujúca časť majetku/, doplnkovou časťou je akciová a peňažná  zložka,
  • výkonnosť fondu je menej kolísavá a výnosnosť je stabilnejšia

APF

  • investičná politika fondu je rastová s cieľom dosiahnuť rast hodnoty majetku v dlhodobom horizonte,
  • je fondom s vyššou mierou rizika ako PF, a vyznačuje sa väčšou kolísavosťou výkonnosti,
  • investuje prednostne do akciovej  zložky, investície do dlhopisovej a peňažnej zložky sú doplnkové
  • viac informácii nájdete na www.stabilita.sk v časti Štatúty a Kľúčové informácie k fondom

Každý fond má svoje špecifiká, výhody i úskalia. Aj my investori sme rozdielni. Máme rozdielny vek, výšku príspevku i čas, ktorý nám ešte zostáva do dôchodku. Odlišujú sa naše skúsenosti s investovaním i miera schopnosti a ochoty „riskovať“. Rozdielna by preto mala byť aj  investičná stratégia.

 

SPÄŤ NA VÝBER

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac