Skontrolujte si svoj účet

K tomu, aby ste si pozreli stav na svojom osobnom účte  nemusíte čakať na koniec roka. Pozrite si už teraz, ako výsledky za prvých sedem mesiacov priaznivo ovplyvnili vývoj Vašich úspor. Na Váš účet môžete nahliadnuť kedykoľvek a odkiaľkoľvek, a to po prihlásení na PORTÁL účastníka, ktorý je na webovej stránke spoločnosti zriadený bezplatne pre každého účastníka v súlade s § 61 ods. 7 zák. č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení .

 


 Ako postupovať?

Na našom webovom sídle www.stabilita.sk v sekcii ZÁKAZNÍCKY PORTÁL – „som účastníkmáte sprístupnený používateľský účet. Prihlásiť sa môžete cez číslo Vašej zmluvy (kompletné deväťmiestne číslo) a heslo, ktoré sme Vám  zaslali spolu s výpisom v Januári 2019/ ak ste si už prístup aktivovali, použite resp. heslo

Po prvom prihlásení na Portál si môžete zmeniť heslo, ktoré si uchovajte, pretože  po treťom nesprávnom zadaní hesla pri prihlasovaní sa prístup na portál zablokuje. Pre odblokovanie je potrebné kontaktovať bezplatnú infolinku 0800 11 76 76 alebo marketing@stabilita.sk a uviesť číslo Vašej účastníckej zmluvy. Ak heslo zabudnete alebo stratíte, je potrebné požiadať o vygenerovanie nového hesla ktoré,  Vám zašleme elektronicky na e-mailovú adresu. O nové prístupové heslo môžete požiadať prostredníctvom tlačiva 

https://www.stabilita.sk/media/object/663/ziadost_o_zasielanie_vypisu_z_ou_a_pristup_na_stabilitaportal_2018_aktivny.pdf

Skontrolujte si prístup na svoj účet v predstihu. Už v januári 2020 budete mať, v súlade s §66a ods. 2 zák. č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení na PORTÁLI k dispozícii Váš ročný výpis z účtu a tiež Potvrdenie o zaplatených príspevkoch pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy / potvrdenie bude dostupné len pre klientov, ktorých  zmluva uzatvorená so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre uplatnenie tejto úľavy/.

Neprehliadnite!

V prípade, že nemáte možnosť žiadneho prístupu na PORTÁL, nezabudnite požiadať svoje kontaktné pracovisko o zaslanie ročného výpisu v listinnej forme. Požiadať je potrebné na predpísanom tlačive, najneskôr do 31.12.2019.

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac