S MIXom získate viac!


Porovnajte si vzorový príklad vývoja Vášho konta, z ktorého tiež vyplýva 
značne väčšie zhodnotenie Vašich dôchodkových investícií pri využití doporučenej kombinácie fondov.

 

1. PRÍKLADY PRE ÚČASTNÍKA INVESTUJÚCEHO DO MIXU FONDOV PF A APF  

Mesačný príspevok zamestnávateľa

25,00€

Mesačný príspevok účastníka

15,00€

Zvýšenie príspevkov pri zmene pomeru  
(resp. od 40.roku každých 5 rokov)

5,00%

Dôchodkový vek v rokoch

64
 
Základná (stredná) úroveň zhodnotenia pre PRÍKLAD 1
 

Vstupný vek
účastníka 

a

Zaplatené
príspevky

spolu

a Odhad stavu OU
pri využití MIXu
a Odhad stavu OU
bez využitia MIXu 
(účastník je po celú
dobu sporenia len v PF)
a Rozdiel
v prospech
MIXu
25 rokov   20 400,00€   52 454,61€   34 477,59€   17 977,02€
30 rokov   18 000,00€   40 886,82€   28 872,45€   12 014,37€
40 rokov   12 624,00€   20 684,10€   17 539,27€   3 144,83€

 

 

2. PRÍKLADY PRE ÚČASTNÍKA INVESTUJÚCEHO DO MIXU FONDOV PF A IPF  

Mesačný príspevok zamestnávateľa

25,00€

Mesačný príspevok účastníka

15,00€

Zvýšenie príspevkov pri zmene pomeru  
(resp. od 40.roku každých 5 rokov)

5,00%

Dôchodkový vek v rokoch

64
 
Základná (stredná) úroveň zhodnotenia PRÍKLAD 2
 

Vstupný vek
účastníka 

a

Zaplatené
príspevky

spolu

a Odhad stavu OU
pri využití MIXu
a Odhad stavu OU
bez využitia MIXu 
(účastník je po celú
dobu sporenia len v PF)
a Rozdiel
v prospech
MIXu
25 rokov   20 400,00€   67 885,80€   34 477,59€   33 408,21€
30 rokov   18 000,00€   47 847,66€   28 872,45€   18 975,22 €
40 rokov   12 624,00€   22 307,54€   17 539,27€   4 768,27 €

 

Vysvetlivky: OU - osobný účet, PF - príspevkový fond, APF - akciový príspevkový fond, IPF - indexový príspevkový fond

 

 !!!  S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov!.

 

SPÄŤ NA VÝBER

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.