S MIXom získate viac!


Porovnajte si vzorový príklad vývoja Vášho konta, z ktorého tiež vyplýva 
značne väčšie zhodnotenie Vašich dôchodkových investícií pri využití doporučenej kombinácie fondov.

 

1. PRÍKLADY PRE ÚČASTNÍKA INVESTUJÚCEHO DO MIXU FONDOV PF A APF  

Mesačný príspevok zamestnávateľa

25,00€

Mesačný príspevok účastníka

15,00€

Zvýšenie príspevkov pri zmene pomeru  
(resp. od 40.roku každých 5 rokov)

5,00%

Dôchodkový vek v rokoch

64
 
Základná (stredná) úroveň zhodnotenia pre PRÍKLAD 1
 

Vstupný vek
účastníka 

a

Zaplatené
príspevky

spolu

a Odhad stavu OU
pri využití MIXu
a Odhad stavu OU
bez využitia MIXu 
(účastník je po celú
dobu sporenia len v PF)
a Rozdiel
v prospech
MIXu
25 rokov   20 400,00€   52 454,61€   34 477,59€   17 977,02€
30 rokov   18 000,00€   40 886,82€   28 872,45€   12 014,37€
40 rokov   12 624,00€   20 684,10€   17 539,27€   3 144,83€

 

 

2. PRÍKLADY PRE ÚČASTNÍKA INVESTUJÚCEHO DO MIXU FONDOV PF A IPF  

Mesačný príspevok zamestnávateľa

25,00€

Mesačný príspevok účastníka

15,00€

Zvýšenie príspevkov pri zmene pomeru  
(resp. od 40.roku každých 5 rokov)

5,00%

Dôchodkový vek v rokoch

64
 
Základná (stredná) úroveň zhodnotenia PRÍKLAD 2
 

Vstupný vek
účastníka 

a

Zaplatené
príspevky

spolu

a Odhad stavu OU
pri využití MIXu
a Odhad stavu OU
bez využitia MIXu 
(účastník je po celú
dobu sporenia len v PF)
a Rozdiel
v prospech
MIXu
25 rokov   20 400,00€   67 885,80€   34 477,59€   33 408,21€
30 rokov   18 000,00€   47 847,66€   28 872,45€   18 975,22 €
40 rokov   12 624,00€   22 307,54€   17 539,27€   4 768,27 €

 

Vysvetlivky: OU - osobný účet, PF - príspevkový fond, APF - akciový príspevkový fond, IPF - indexový príspevkový fond

 

 !!!  S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov!.

 

SPÄŤ NA VÝBER

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac