Pozor! Dôležité informácie


1.
Výpisy z osobných účtov účastníkov za rok 2019 budú k dispozícii na PORTÁLI od 27.1.2020.

V prípade, že ste si doteraz neaktivovali prístup na PORTÁL / použite pre jeho aktiváciu heslo, ktoré sme Vám zaslali v Januári 2019, spolu s Výpisom z účtu za rok 2018/.

V prípade, že heslo už nemáte k dispozícii, požiadajte o vygenerovanie nového hesla prostredníctvom Kontaktného formulára na našom webovom sídle. V kontaktnom formulári nezabudnite uviesť Vašu e-mailovu adresu, na ktorú Vám heslo doručíme a tiež vyznačiť marketingový súhlas, aby ste všetky informácie o Vašej zmluve a novinkách v spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., mali k dispozícii vždy v aktuálnom čase.

2.
Ak Vaša účastnícka zmluva so STABILITA, d.d.s., a.s.,  spĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy, na PORTÁLI nájdete od 27.1.2020 aj Potvrdenie k dani. Viac informácii  k Nezdaniteľnej časti základu dane TU.

3.
Výpisy v elektronickej forme bude STABILITA, d.d.s.,a.s.,  zasielať v čase od 27.-31.1.2020 na poslednú známu e-mailovu adresu účastníka, ktorú spoločnosť eviduje k 31.12.2019. Ak Vaša účastnícka zmluva, uzatvorená so STABILITA, d.d.s., a.s.,  spĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy, zašleme Vám v uvedenom termíne aj Potvrdenie k dani.

4.
Výpisy v písomnej forme / zasielané na trvalú, resp. korešpondenčnú adresu/ budú zaslané iba tým účastníkom, ktorí o to požiadajú prostredníctvom predpísaného tlačiva najneskôr do 28.2.2020. Tlačivo Žiadosť o zaslanie ročného výpisu v listinnej podobe nájdete TU.

Bez ohľadu na Vami zvolenú formu zasielania výpisov z účtov je spoločnosť v zmysle zákona povinná všetky Výpisy sprístupniť na svojom webovom sídle / v sekcii PORTÁL/, a to zvlášť pre účastníkov a zvlášť pre poberateľov dávok.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte, prosím, bezplatnú infolinku alebo priamo Vaše klientske centrum.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac