Ako začať


Rozhodli ste sa prehodnotiť Vašu investičnú stratégiu?

Využite jednoduchý a pohodlný spôsob vyplnením jediného dodatku: tlačivo si môžete stiahnuť TU

Dodatkom môžete zmeniť:

  1. nastavenie Vašich mesačných príspevkov
    alebo
  2. presunúť Vaše nasporené konto alebo jeho percentuálne stanovenú časť do iného fondu
  3. zrealizovať obidve zmeny súčasne

Vyplnený a podpísaný Dodatok k zmluve doručte osobne alebo poštou na  naše kontaktné pracovisko alebo zašlite e-mailom na adresu: marketing@stabilita.sk

Zmenu môžete zrealizovať aj osobne na ktoromkoľvek kontaktnom pracovisku spoločnosti.

Vaše úspory chceme spravovať efektívne počas celej doby Vašej účasti. Udelením marketingového súhlasu  nám umožníte informovať Vás v budúcnosti nielen o ďalších odporúčaných zmenách v stratégii, ale aj o správnom čase, ktorý je na ich realizáciu vhodný.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

SPÄŤ NA VÝBER

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac