Ako sporiť a investovať, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok od štátu?


Ako sporiť a investovať, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok od štátu?

Už dnes je každému jasné, že dôchodkový systém postavený len na prispievateľoch je dlhodobo neudržateľný, pretože počet pracujúcich prispievateľov na jedného dôchodcu neodvratne klesá. Jedinou šancou je začať si vytvárať vlastné úspory na dôchodok. Zastropovanie dôchodkového veku túto potrebu iba zvyšuje, nakoľko výška štátom vyplácaného dôchodku reálne poklesne, a tak vlastná rezerva k  „ štátnemu“ dôchodku bude pre nás nevyhnutná.

Viac ako 830 tisíc Slovákov už dnes využíva na tvorbu dôchodkových úspor III. pilier.

Aby bol aj pre Vás tento produkt čo najefektívnejší, ponúkame Vám cenné informácie, ktoré Vám pomôžu nielen správne investovať, ale využiť aj všetky jeho  výhody a benefity.

 • Základný faktor úspešnosti finančnej investície je ČAS

Čím dlhšie Vaše peniaze pracujú, tým výraznejšie zhodnotenie môžu dosiahnuť. Pri dlhodobom sporení profitujete aj z toho, že inkasujete úroky z úrokov.

Otvorte si doplnkové dôchodkové sporenie hneď po vstupe do zamestnania a získajte pravidelný mesačný príspevok od zamestnávateľa čím skôr! Priemerný príspevok zamestnávateľa je spravidla vyšší, ako príspevok samotného zamestnanca, pravidelne sa zvyšuje a dnes dosahuje v priemere cca 20,-€ . Ak svoje rozhodnutie neustále odkladáte, v priebehu niekoľkých rokov môžete zbytočne „prísť“ až o tisícky eur.

Čas je dôležitý aj pre voľbu vašej investičnej stratégie. Práve dlhodobý časový horizont Vám umožní bez obáv investovať aj do rizikovejších aktív, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vysoké zisky, no neoplatí sa do nich investovať na pár rokov, lebo sa vyznačujú vysokou kolísavosťou.

 • Dôležitá je PRAVIDELNOSŤ
  Investujte pravidelne 
  stanovenú sumu, ktorú sa snažte v rámci možností postupne zvyšovať.

Váš mesačný príspevok si nastavte percentuálne, bude automaticky rásť s každou valorizáciou Vašej mzdy a odmenami.

 • USPORTE na dani

Skontrolujte si podmienky na zmluve, resp. Dodatkom k zmluve si ich upravte tak, aby ste mohli využívať  jedinečnú výhodu daňovej úľavy, ktorú poskytuje iba tento produktAk chcete na dani usporiť maximum, investujte mesačne minimálne 15,-€. Pri 30 ročnom investičnom horizonte ušetríte na dani viac ako 1 000 €.

 • Nič nie je ZADARMO

Zarobiť rýchlo, veľa a bez rizika. Takáto predstava znie síce lákavo, ale nereálne! S investovaním do fondov je vždy spojená istá miera rizika. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je ponúkaný výnos, tým vyššie riziko musí investor zniesť a naopak, pri nízkom riziku možno  očakávať  iba nízke výnosy. Riziko je cena, ktorú platíme za výnos ! 

 • Zoznámte sa s FONDAMI

(len „PF“) a Stabilita akciový príspevkový d.d.f.,(ďalejlen „APF“).

PF

 • investičná politika fondu je vyvážená s cieľom dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie pri menšej  úrovni rizika, je konzervatívnejším fondom ako APF,
 • investuje do dlhopisovej/ prevažujúca časť majetku/, doplnkovou časťou je akciová a peňažná  zložka,
 • výkonnosť fondu je menej kolísavá a výnosnosť je stabilnejšia

APF

 • investičná politika fondu je rastová s cieľom dosiahnuť rast hodnoty majetku v dlhodobom horizonte,
 •  je fondom s vyššou mierou rizika ako PF, a vyznačuje sa väčšou kolísavosťou výkonnosti,
 • investuje prednostne do akciovej  zložky, investície do dlhopisovej a peňažnej zložky sú doplnkové
 • /viac informácii nájdete na www.stabilita.sk v časti Štatúty a Kľúčové informácie k fondom/

Každý fond má svoje špecifiká, výhody i úskalia. Aj my investori sme rozdielni. Máme rozdielny vek, výšku príspevku i čas, ktorý nám ešte zostáva do dôchodku. Odlišujú sa naše skúsenosti s investovaním i miera schopnosti a ochoty „riskovať“. Rozdielna by preto mala byť aj  investičná stratégia.

Podeľte svoje investície rozumne

Láka Vás investovanie do rizikovejších fondov, zároveň sa však obávate výkyvov na trhu a možného poklesu Vašej investície? Riaďte svoje investície aktívne! Budeme Vám pri rozhodovaní cely čas nápomocní.

 • využite jedinečnú možnosť / kombinácie – mixu / investovať do oboch fondov súčasne a využívať výhody každého z nich a zároveň ich pomer meniť v čase
 • pri nastavení pomerov takejto kombinácie zvážte Váš aktuálny vek  a Váš postoj k riziku
 • aspoň raz za 5 rokov prehodnoťte pomery investícií do jednotlivých fondov / na vhodný čas Vás upozorníme e-mailom a zároveň vám odporučíme vhodný pomer kombinácie
 • pri dostatočne dlhom investičnom horizonte využite úvodné roky na investovanie do rizikovejšieho fondu, kde máte reálnu šancu dosiahnuť podstatne vyššie zhodnotenie úspor.
 • S blížiacim sa dôchodkovým vekom zbytočne neriskujte, minimálne 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku presuňte všetky Vaše úspory do konzervatívnejšieho  fondu. Vyhnete sa tak riziku prípadných výkyvov, na korekciu ktorých už nebudete mať dostatok času

Veríme, že Vám pri správnom rozhodnutí pomôže aj nasledujúca tabuľka s doporučenými pomermi investícií do jednotlivých fondov.

  MIX FONDOV  
Vek
Podiel OU a príspevkov v PF
Podiel OU a príspevkov v APF
do 40 0,00% 100,00%
40-45 25,00% 75,00%
45-50 50,00% 50,00%
50-55 75,00% 25,00%
55-60 100,00% 0,00%
nad 60 100,00% 0,00%

 

Porovnajte si vzorový príklad vývoja Vášho konta, z ktorého tiež vyplýva značne väčšie zhodnotenie Vašich dôchodkových investícií pri využití doporučenej kombinácie fondov.

PRÍKLADY:  
Mesačný príspevok zamestnávateľa 25,00€
Mesačný príspevok účastníka 15,00€
Zvýšenie príspevkov pri zmene pomeru  
(resp. od 40.roku každých 5 rokov)
5,00%
Dôchodkový vek v rokoch 64
 
 
Základná (stredná) úroveň zhodnotenia 
 

Vstupný vek účastníka do DDS

Zaplatené príspevky spolu Odhad stavu OU na konci sporenia pri využití MIXu Odhad stavu OU na konci sporenia bez využitia MIXu (účastník je po celú dobu sporenia len v PF Rozdiel v prospech MIXu
25 rokov 20 400,00€ 52 454,61€ 34 477,59€ 17 977,02€
30 rokov 18 000,00€ 40 886,82€ 28 872,45€ 12 014,37€
40 rokov 12 624,00€ 20 684,10€ 17 539,27€ 3 144,83€


 !  S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

 

 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac