Ako sporiť a investovať, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok od štátu?


Ako sporiť a investovať, aby sme sa nemuseli spoliehať len na dôchodok od štátu?

Už dnes je každému jasné, že dôchodkový systém postavený len na prispievateľoch je dlhodobo neudržateľný, pretože počet pracujúcich prispievateľov na jedného dôchodcu neodvratne klesá. Jedinou šancou je začať si vytvárať vlastné úspory na dôchodok. Zastropovanie dôchodkového veku túto potrebu iba zvyšuje, nakoľko výška štátom vyplácaného dôchodku reálne poklesne, a tak vlastná rezerva k  „ štátnemu“ dôchodku bude pre nás nevyhnutná.

Viac ako 830 tisíc Slovákov už dnes využíva na tvorbu dôchodkových úspor III. pilier.

Aby bol aj pre Vás tento produkt čo najefektívnejší, ponúkame Vám cenné informácie, ktoré Vám pomôžu nielen správne investovať, ale využiť aj všetky jeho  výhody a benefity.

 • Základný faktor úspešnosti finančnej investície je ČAS

Čím dlhšie Vaše peniaze pracujú, tým výraznejšie zhodnotenie môžu dosiahnuť. Pri dlhodobom sporení profitujete aj z toho, že inkasujete úroky z úrokov.

Otvorte si doplnkové dôchodkové sporenie hneď po vstupe do zamestnania a získajte pravidelný mesačný príspevok od zamestnávateľa čím skôr! Priemerný príspevok zamestnávateľa je spravidla vyšší, ako príspevok samotného zamestnanca, pravidelne sa zvyšuje a dnes dosahuje v priemere cca 20,-€ . Ak svoje rozhodnutie neustále odkladáte, v priebehu niekoľkých rokov môžete zbytočne „prísť“ až o tisícky eur.

Čas je dôležitý aj pre voľbu vašej investičnej stratégie. Práve dlhodobý časový horizont Vám umožní bez obáv investovať aj do rizikovejších aktív, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vysoké zisky, no neoplatí sa do nich investovať na pár rokov, lebo sa vyznačujú vysokou kolísavosťou.

 • Dôležitá je PRAVIDELNOSŤ
  Investujte pravidelne 
  stanovenú sumu, ktorú sa snažte v rámci možností postupne zvyšovať.

Váš mesačný príspevok si nastavte percentuálne, bude automaticky rásť s každou valorizáciou Vašej mzdy a odmenami.

 • USPORTE na dani

Skontrolujte si podmienky na zmluve, resp. Dodatkom k zmluve si ich upravte tak, aby ste mohli využívať  jedinečnú výhodu daňovej úľavy, ktorú poskytuje iba tento produktAk chcete na dani usporiť maximum, investujte mesačne minimálne 15,-€. Pri 30 ročnom investičnom horizonte ušetríte na dani viac ako 1 000 €.

 • Nič nie je ZADARMO

Zarobiť rýchlo, veľa a bez rizika. Takáto predstava znie síce lákavo, ale nereálne! S investovaním do fondov je vždy spojená istá miera rizika. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je ponúkaný výnos, tým vyššie riziko musí investor zniesť a naopak, pri nízkom riziku možno  očakávať  iba nízke výnosy. Riziko je cena, ktorú platíme za výnos ! 

 • Zoznámte sa s FONDAMI

(len „PF“) a Stabilita akciový príspevkový d.d.f.,(ďalejlen „APF“).

PF

 • investičná politika fondu je vyvážená s cieľom dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie pri menšej  úrovni rizika, je konzervatívnejším fondom ako APF,
 • investuje do dlhopisovej/ prevažujúca časť majetku/, doplnkovou časťou je akciová a peňažná  zložka,
 • výkonnosť fondu je menej kolísavá a výnosnosť je stabilnejšia

APF

 • investičná politika fondu je rastová s cieľom dosiahnuť rast hodnoty majetku v dlhodobom horizonte,
 •  je fondom s vyššou mierou rizika ako PF, a vyznačuje sa väčšou kolísavosťou výkonnosti,
 • investuje prednostne do akciovej  zložky, investície do dlhopisovej a peňažnej zložky sú doplnkové
 • /viac informácii nájdete na www.stabilita.sk v časti Štatúty a Kľúčové informácie k fondom/

Každý fond má svoje špecifiká, výhody i úskalia. Aj my investori sme rozdielni. Máme rozdielny vek, výšku príspevku i čas, ktorý nám ešte zostáva do dôchodku. Odlišujú sa naše skúsenosti s investovaním i miera schopnosti a ochoty „riskovať“. Rozdielna by preto mala byť aj  investičná stratégia.

Podeľte svoje investície rozumne

Láka Vás investovanie do rizikovejších fondov, zároveň sa však obávate výkyvov na trhu a možného poklesu Vašej investície? Riaďte svoje investície aktívne! Budeme Vám pri rozhodovaní cely čas nápomocní.

 • využite jedinečnú možnosť / kombinácie – mixu / investovať do oboch fondov súčasne a využívať výhody každého z nich a zároveň ich pomer meniť v čase
 • pri nastavení pomerov takejto kombinácie zvážte Váš aktuálny vek  a Váš postoj k riziku
 • aspoň raz za 5 rokov prehodnoťte pomery investícií do jednotlivých fondov / na vhodný čas Vás upozorníme e-mailom a zároveň vám odporučíme vhodný pomer kombinácie
 • pri dostatočne dlhom investičnom horizonte využite úvodné roky na investovanie do rizikovejšieho fondu, kde máte reálnu šancu dosiahnuť podstatne vyššie zhodnotenie úspor.
 • S blížiacim sa dôchodkovým vekom zbytočne neriskujte, minimálne 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku presuňte všetky Vaše úspory do konzervatívnejšieho  fondu. Vyhnete sa tak riziku prípadných výkyvov, na korekciu ktorých už nebudete mať dostatok času

Veríme, že Vám pri správnom rozhodnutí pomôže aj nasledujúca tabuľka s doporučenými pomermi investícií do jednotlivých fondov.

  MIX FONDOV  
Vek
Podiel OU a príspevkov v PF
Podiel OU a príspevkov v APF
do 40 0,00% 100,00%
40-45 25,00% 75,00%
45-50 50,00% 50,00%
50-55 75,00% 25,00%
55-60 100,00% 0,00%
nad 60 100,00% 0,00%

 

Porovnajte si vzorový príklad vývoja Vášho konta, z ktorého tiež vyplýva značne väčšie zhodnotenie Vašich dôchodkových investícií pri využití doporučenej kombinácie fondov.

PRÍKLADY:  
Mesačný príspevok zamestnávateľa 25,00€
Mesačný príspevok účastníka 15,00€
Zvýšenie príspevkov pri zmene pomeru  
(resp. od 40.roku každých 5 rokov)
5,00%
Dôchodkový vek v rokoch 64
 
 
Základná (stredná) úroveň zhodnotenia 
 

Vstupný vek účastníka do DDS

Zaplatené príspevky spolu Odhad stavu OU na konci sporenia pri využití MIXu Odhad stavu OU na konci sporenia bez využitia MIXu (účastník je po celú dobu sporenia len v PF Rozdiel v prospech MIXu
25 rokov 20 400,00€ 52 454,61€ 34 477,59€ 17 977,02€
30 rokov 18 000,00€ 40 886,82€ 28 872,45€ 12 014,37€
40 rokov 12 624,00€ 20 684,10€ 17 539,27€ 3 144,83€


 !  S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

 

 

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

 1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
 2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

 1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
 2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
 3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

 • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.