Od 1.1.2018 meníme pre Vás výšku odplát

Od začiatku nového roka sme pre Vás zmenili výšku odplát nasledovne.


  1. Odplata za správu fondu

Odplata za správu Stabilita príspevkového d.d.f., STABILITA, d. d. s., a. s.  bola na rok 2018 stanovená  v súlade s ustanoveniami § 35, § 35a, § 87o zákona* vo výške 1,40 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

Odplata za správu Stabilita akciového príspevkového d.d.f., STABILITA, d. d. s., a. s.  bola na rok 2018 stanovená  v súlade s ustanoveniami § 35, § 35a, § 87o zákona* vo výške 1,40 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

 

  1. Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde

Odplata za zhodnotenie majetku vo fonde sa určuje každý pracovný deň podľa § 35b zákona* a podľa Prílohy č. 1 k zákonu*, a to podľa vzorca

Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde sa používajú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:

Ot – výška odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde pre deň t

NAVt – čistá hodnota majetku vo fonde platná pre deň t

AHDDJt – aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky vo fonde platná pre deň t

maxAHDDJt-1 – maximálna aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky vo fonde dosiahnutá po 1. januári 2010 do dňa t-1

K – koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde. Výška koeficientu K na rok 2018 je stanovená na 0,10

t – pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku vo fonde.

 

  1. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je podľa

§ 35c zákona* v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

 

* zákon =  Zákon číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.