Celoslovenský prieskum

V druhom júnovom týždni uskutočnila  spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s., prostredníctvom externej firmy, celoslovenský prieskum zameraný na zistenie postojov obyvateľov k dôchodkovému sporeniu, k vnímaniu komunikácie i úrovne znalosti značky.

Prieskumu vo vybraných 9–tich slovenských mestách sa zúčastnilo spolu takmer 1 400 respondentov. Všetkým osloveným respondentom, ktorí boli ochotní venovať nám pozornosť a čas ešte raz ďakujeme.

Zároveň v priestoroch spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s., prebehlo dňa: 30.6.2015 žrebovanie "Súťaže pre respondentov" (odpovedali na anketové otázky v uliciach vybraných miest), za účasti Ing. Petra Gregora, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti, Mgr. Jany Volnerovej, vedúcej odd. marketingovej komunikácie a Ing. Juraja Halásza, konateľa spoločnosti Cassovia Consulting Group s.r.o.

Výsledky žrebovania respondentov

1.cena – Wellness víkendový pobyt pre 2 osoby s polpenziou vo Vysokých Tatrách v hodnote 280€ získava: p.Maťašovská Emília, Košice

2.cena – Poukážku na nákup v sieti Tesco v hodnote 50€ získava: p.Novák, Trenčín

3.-5.cena – Poukážku na nákup v sieti Tesco v hodnote 30€ získavajú: p. Cihelková, Bratislava, p. Šrameková, Drienovec, p. Režuchová, Dolná Súča

6.-10.cena – Darčekové predmety spoločnosti STABILITA získavajú: p.Pľuta, Prešov, p.Krkoška, Partizánske,  p.Pozdecková, Poprad, p.Petko, Trnava,  p.Simonidesová, Banská Bystrica

Výhercom srdečne blahoželáme!

Ing. Peter Gregor, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti
Mgr. Jana Volnerová, vedúca odd. marketingovej komunikácie spoločnosti Stabilita, d.d.s, a.s. a Ing. Juraj Halász, konateľ spoločnosti Cassovia Consulting Group s.r.o.- realizátor a garant prieskumu

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac