Aktuálne informácie z finančných trhov


Vážení klienti,

v priebehu minulého roka sme Vás viackrát informovali o pozitívnom vývoji našich fondov. Celý rok 2019 nakoniec dopadol s rekordnými zhodnoteniami, a pevne veríme, že k vašej maximálnej spokojnosti. 

Tentokrát sa Vám prihovárame za menej radostných okolností, keď celý svet zaznamenáva významné poklesy na akciových, dlhopisových a komoditných trhoch. Dôchodkové fondy sú súčasťou týchto trhov a preto sa situácia nevyhla žiadnemu z nich, bez ohľadu na to, či ide o fondy v ponuke bánk, dôchodkových správcovských alebo doplnkových dôchodkových spoločností  na celom svete. Poklesy sú značné a prudké. Po sľubnom vstupe do nového roka prišli prvé prepady na akciovom trhu až v druhej polovici februára. Hlavným spúšťačom bol koronavírus, ktorý medzičasom prerástol do globálnej pandémie. To, že príde takéto silné ekonomické spomalenie v tomto roku a výrazné prepady na finančnom trhu nečakal ešte začiatkom tohto roka asi nikto. Strach na finančnom trhu spôsobuje najmä neistota vyhliadok budúcich hospodárskych rastov a následných ekonomických dôsledkov na jednotlivé krajiny. 

Aj keď sa to nečíta a nepočúva príjemne, pravdou je, že takéto “výpredaje“ na finančnom trhu nie sú ničím novým ani výnimočným. V histórii sa opakovali viac krát a sú teda ich prirodzenou súčasťou. Máme ešte všetci v čerstvej pamäti vývoj v krízovom roku 2008, neskôr postupné oživenie i roky, v ktorých investori zaznamenali rekordné výnosy. Finančný trh si teda s takýmito prepadmi vždy časom poradil a ceny finančných nástrojov sa takmer vždy vrátili na predkrízové úrovne, často krát ich aj významne prekonali. Veríme, že tomu bude tak aj v tomto prípade, nevieme akurát, či sa tak stane už v tomto roku, alebo až v roku nasledujúcom. 

Chápeme, že pre Vás, našich klientov, je otázka vývoja úspor veľmi citlivá. Rozumieme aj zvýšenej nervozite a emóciám, ktoré sa začínajú objavovať po prepadoch na osobných účtoch. Pri poklese na finančných trhoch je zvýšený dopyt po informáciách ohľadom situácie na finančnom trhu úplne namieste. Sme však presvedčení, že práve teraz potrebujeme všetci  v prvom rade informácie správne a pravdivé , aby sme si dokázali zachovať  zdravý úsudok a chladnú hlavu, a to je v tomto období to najlepšie, čo môžeme urobiť! 

Preto by sme Vás chceli požiadať o trpezlivosť a vyvarovanie sa unáhlených rozhodnutí akými sú napríklad v súčasnej dobe výber účastníckeho konta, prípadne presun účastníckeho konta z našich dynamických fondov (Stabilita akciový príspevkový d.d.f. a Stabilita indexový príspevkový d.d.f.) do konzervatívnejšie ladeného fondu (Stabilita príspevkový d.d.f.). Účastníkovi by tak vznikla zbytočne strata, ktorá by sa už len ťažko doháňala. Každý investičný cieľ má svoj horizont. Aktuálne poklesy preto pre väčšinu klientov nepredstavujú riziko. Na záver už len poznámka, ktorej dala história za pravdu pri podobných momentoch: zachovajme chladnú hlavu. Zároveň majme na pamäti, že po každom poklese, nastáva rast. Po veľkých poklesoch to býva dokonca rast prudký a pretrváva aj niekoľko rokov.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac