STABILITA, d.d.s., a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním 1 660 000,- EUR (50 miliónov Sk). Jediným jej zakladateľom je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita a to: Železnice Slovenskej republiky, ktoré sú majoritným akcionárom, U. S. Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., Slovenské Investičné družstvo, ZSNP ,a.s v Žiari nad Hronom, OFZ, a.s. a DMD Holding, a.s. Trenčín.


Jedinou činnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov, vytváraných z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. Doplnková dôchodková spoločnosť okrem doplnkového dôchodkového sporenia nemôže vykonávať iné činnosti.


Funkciu depozitára vykonáva Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • čistá hodnota
  DD jednotka
  akciový
  výplatný
  príspevkový
 • Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky k 25.05.2017
  Akciový príspevkový DDF
  0,038550 €
  Príspevkový DDF
  0,040741 €
  Výplatný DDF
  0,040409 €
 • Výška výnosu dosiahnutého za apríl 2017
  Akciový príspevkový DDF
  0,58 %
  Príspevkový DDF
  0,31 %
  Výplatný DDF
  0,15 %