STABILITA, d.d.s., a.s. je akciovou spoločnosťou so základným imaním 1 660 000,- EUR (50 miliónov Sk). Jediným jej zakladateľom je Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita a akcionármi sú podľa zákona pôvodní zriaďovatelia Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita.


Jedinou činnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov, vytváraných z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. Doplnková dôchodková spoločnosť okrem doplnkového dôchodkového sporenia nemôže vykonávať iné činnosti.


Funkciu depozitára vykonáva Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • čistá hodnota
  DD jednotka
  akciový
  výplatný
  príspevkový
 • Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky k 26.07.2017
  Akciový príspevkový DDF
  0,038369 €
  Príspevkový DDF
  0,040747 €
  Výplatný DDF
  0,040369 €
 • Výška výnosu dosiahnutého za jún 2017
  Akciový príspevkový DDF
  -0,94 %
  Príspevkový DDF
  -0,42 %
  Výplatný DDF
  -0,22 %