Štatistika účastníkov

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2023

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2023:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 9 16        
Počet účastníkov 422 301        
Počet nových poberateľov dávok 508 411        
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 39,94 39,27        

Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%)

0,46

0,20        
Zhodnotenie v STABILITTA v.p.f. (%)  1,14 -0,51        
Zhodnotenie v STABILITA a.p.f. (%) 1,93 -1,33        
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) 2,61 -1,30        
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,61 0,23        

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2023:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 28 36 117 87 19 16
Počet účastníkov 399 734 713 505 584 534
Počet nových poberateľov dávok 411 369 648 706 462 399
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 40,22 39,6 37,28 37,9 38,35 40,54
Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) 0,03 -0,83 0,55 0,11 0,31 0,28
Zhodnotenie v STABILITA v.p.f. (%) 3,38 -1,22 0,91 0,34 0,53 1,52
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) 

4,85

-0,74 0,30 0,50 0,25 3,45
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) 5,39 -0,67 1,03 0,82 0,94 4,79
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 1,43 -0,74 0,89 0,43 0,22 -0,23

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2022

UKAZOVATEĽ

V roku 2022:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 23 27 24 30 28 20
Počet účastníkov 400 618 700 517 520 499
Počet nových poberateľov dávok 381 298 499 566 444 450
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 40,92 36,28 35,00 37,40 36,71 38,15
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) -1,4954 - 5,0101 -0,0538 -2,3778 -0,3035 -3,4697
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%) 

-2,5394

-2,2340 1,9627 -3,6406 -0,8710 -5,8768
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) -4,8392 -2,0462 3,0453 -5,1307 -2,8136 -7,3259
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) -0,9572 - 5,5213

-1,5974

-2,2737 -0,3300 -2,7612

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2022:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 12 13 20 22 15 9
Počet účastníkov 306 279 548 456 478 298
Počet nových poberateľov dávok 525 396 364 464 481 487
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 38,49 37,66 38,32 37,63 36,94 45,30

Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

4,3529

-1,68 -3,9505 1,61 3,23 - 2,1006
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  6,4256 -2,24 -5,3207 3,89 3,10

-3,4174

Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 8,6179 -2,41 -7,0278 4,64 1,63

-4,7615

Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%) - - - - - 0,0482
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 2,6285 -1,48 -2,1933 0,39 2,67

-0,3562

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2023:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 9          
Počet účastníkov 422          
Počet nových poberateľov dávok 508          
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 39,94          

Zhodnotenie v STABILITA k.p.f. (%)

0,46

         
Zhodnotenie v STABILITTA v.p.f. (%)  1,14          
Zhodnotenie v STABILITA a.p.f. (%) 1,93          
Zhodnotenie v STABILITA i.p.f. (%) 2,61          
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,61          

 

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.