Štatistika účastníkov

 

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2020

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 37 21 16 8 8 15
Počet účastníkov 503 741 478 236 257 394
Počet nových poberateľov dávok 653 369 528 673 242 361
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 36,05 34,22 33,81 33,64 33,42 35,02
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%) 0,8814 -1,4649 -7,68 4,1318 1,0878 0,5232
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  0,2003 -4,8470 -11,09 6,9197 1,4232 0,3721
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%)       7,3497 1,8596 1,3188
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,4453 -1,0336 -6,26 2,8382 0,7394 1,1723

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2020:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 6 7 20 25 18 155
Počet účastníkov 418 284 394 457 354 243
Počet nových poberateľov dávok 559 581 501 537 446 342
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 34,98 34,20 33,87 34,06 34,42 41,22
Zhodnotenie v STABILITA p.f. (%)

1,0360

0,7055 -0,0218 0,1309 2,5887 0,6019
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  1,6099

2,4834

-0,9027 -1,0623 6,8233 1,5611
Zhodnotenie v STABILITA i.f. (%) 0,4138 5,6364 -1,8740 -3,2308 9,5871 2,3063
Zhodnotenie v STABILITA v.f. (%) 0,8136 0,5622 0,2360 0,3669 1,0595 0,1637