Investičným cieľom Indexového fondu je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov.

Pre Indexový fond je podkladový index MSCI World, ktorý reprezentuje akciové investície rozvinutých ekonomík z celého sveta. Miera rizika meraná anualizovanou volatilitou dosahuje pri Indexovom fonde najvyšší možný stupeň rizika z fondov ponúkaných spoločnosťou Stabilita. Investovanie do tohto fondu je preto vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 45 rokov, resp. ak ich investičný horizont je 15 rokov a viac.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 01.12.2021 (platná pre 02.12.2021) 0.049743 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 01.12.2021 5 363 608.56 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac november 2021 -0.87 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2021 15.37 %
PRÍSPEVKOVÝ
 
AKCIOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
INDEXOVÝ PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac