Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. (v skratke "Výplatný d.d.f." alebo "VF") je zameraný na investície s nízkou mierou rizika investovania a je určený pre poberateľov doplnkových dôchodkových dávok. Stratégia Výplatného d.d.f. je konzervatívna a prihliada na účel zriadenia, ktorým je zabezpečenie zdrojov pre poberateľov na úhradu doplnkových dôchodkových dávok. Spoločnosť predpokladá alokáciu majetku Výplatného d.d.f. najmä do dlhopisových a peňažných investícií. Cieľom spoločnosti s majetkom vo Výplatnom  d.d.f. je udržiavanie jeho hodnoty a dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia pri zachovaní nízkej miery rizika.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 (platná pre 31.03.2023) 0.036534 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 30 844 070.61 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac február 2023 -0.74 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2023 1.23 %
VYVÁŽENÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
KONZERVATÍVNY
PRÍSPEVKOVÝ
 
AKCIOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
INDEXOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac