Prezeraním internetovej stránky STABILITA, d.d.s., a.s. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. (ďalej iba „STABILITA“). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení (okrem sekcií prístupných iba odbornej verejnosti). STABILITA zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

STABILITA si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve STABILITA alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou STABILITA. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom STABILITA.

Všetky osobné údaje získava STABILITA od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, registrácia) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.