Stabilita Akciový príspevkový ddf je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v príspevkovom fonde je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.


 

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 01.02.2023 (platná pre 02.02.2023) 0.044182 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 01.02.2023 50 088 718.10 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac január 2023 4.85 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2023 5.13 %
PRÍSPEVKOVÝ
 
 
KONZERVATÍVNY
PRÍSPEVKOVÝ
 
AKCIOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
INDEXOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac