Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. (v skratke "Akciový d.d.f." alebo "APF") je aktívne riadený, zameraný na investície s vysokou mierou rizika investovania a je určený pre tých účastníkov, ktorí túto mieru rizika akceptujú. Vhodný je hlavne pre účastníkov, ktorých investičný horizont je viac ako 15 rokov a ich rizikové nastavanie dovoľuje znášať vyššiu kolísavosť hodnoty majetku. Spoločnosť predpokladá alokáciu majetku Akciového d.d.f. najmä do akciových investícií, do dlhopisových investícií, do peňažných investícií a do iných investícií, s možnosťou eliminovania menového a úrokového rizika. Cieľom spoločnosti s majetkom v Akciovom d.d.f. je dosiahnutie nadpriemerného rastu v dlhodobom horizonte pri zachovaní vysokej miery rizika.

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 (platná pre 31.03.2023) 0.043536 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 50 524 681.45 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac február 2023 -0.74 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2023 3.59 %
VYVÁŽENÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
KONZERVATÍVNY
PRÍSPEVKOVÝ
 
AKCIOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
INDEXOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac