Uznesením 165/4/2016 zo dňa 30.3.2016 predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. schvaľuje, s účinnosťou od 1.4.2016, tento Cenník služieb doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. poskytovaných účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia a poberateľom dávok z doplnkového dôchodkového sporenia.

 

Mimoriadny výpis z osobného účtu účastníka 2,00 €
Mimoriadny výpis z osobného účtu poberateľa dávky 2,00 €
Vystavenie kópie účastníckej zmluvy 4,00 €
Vystavenie kópie dodatku k účastníckej zmluve 2,00 €
Vystavenie kópie oznámenia o výplate dávky 4,00 €
Vystavenie kópie oznámenia o zamietnutí žiadosti o dávku 4,00 €
Vystavenie duplikátu karty účastníka 4,00 €
Potvrdenie o preukázateľne zaplatených príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie 2,00 €
Potvrdenie o dani odvedenej zrážkou z dávky vyplatenej poberateľovi dávky 2,00 €

Ceny sú určené vrátane DPH. Ceny sú bez poštovného za dobierku.

 

Bezplatne poskytované služby


Písomne alebo elektronicky zaslaná informácia o stave osobného účtu účastníka jedenkrát ročne, po spracovaní riadnej účtovnej uzávierky.

Elektronicky zaslaná informácia o stave osobného účtu poberateľa dávky jedenkrát ročne, po spracovaní riadnej účtovnej uzávierky.

Na požiadanie účastníka alebo poberateľa dávky nazrieť do výročných správ o hospodárení doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Prístup na aplikáciu Portál pre účastníkov a Portál pre poberateľov doplnkového dôchodkového sporenia k nahliadnutiu na ich osobný účet.

Tento cenník s Prílohou č.1 a Prílohou č.2 nadobúda účinnosť dňom 1.4.2016.

 

 

Ing. Peter Gregor JUDr.Marián Melichárek
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
STABILITA, d.d.s., a.s. STABILITA, d.d.s., a.s.

 

  • Cenník služieb
    Cenník služieb s Prílohou č.1 a Prílohou č.2 si môžete pozrieť tu.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.