Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. (v skratke "Vyvážený d.d.f." alebo "VPF") je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a je určený pre tých účastníkov, ktorí túto mieru rizika akceptujú. Vhodný je hlavne pre účastníkov, ktorých očakávaná miera podstupovaného trhového rizika je na vyváženej úrovni vzhľadom k očakávaným výnosom. Spoločnosť predpokladá alokáciu majetku Vyváženého d.d.f. najmä do dlhopisových investícií, do akciových investícií, do peňažných investícií a iných investícií, s možnosťou eliminovania menového a úrokového rizika. Cieľom spoločnosti s majetkom vo Vyváženom d.d.f. je dosiahnutie priemerného dlhodobého zhodnotenia pri zachovaní vyváženej miery rizika.

 

Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky v Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 (platná pre 31.03.2023) 0.039784 €
Čistá hodnota majetku v Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. k 30.03.2023 325 805 986.91 €
Zhodnotenie majetku v Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. za mesiac február 2023 -1.22 %
Zhodnotenie majetku v Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. od začiatku roka 2023 2.48 %
VYVÁŽENÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
KONZERVATÍVNY
PRÍSPEVKOVÝ
 
AKCIOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
INDEXOVÝ
PRÍSPEVKOVÝ
 
VÝPLATNÝ
 
 
1M
3M
6M
1R
3R
OD ZAČIATKU
OD
DO
ČISTÁ HODNOTA
DÔCH. JEDNOTKA
VÝKONNOSŤ FONDOV

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac