Chcete mať vyšší dôchodok?

Nízke slovenské dôchodky sú realitou, pred ktorou môžeme uniknúť. Stačí spraviť počas aktívneho života niekoľko zásadných rozhodnutí. Nie je ich pritom veľa, nie sú náročné a dokážu vám priemerný slovenský dôchodok vylepšiť o stovky eur. A to za pár minút vášho času určite stojí.

Nutnosťou je tretí pilier

Ak si chcete život na dôchodku užiť v pohode, nutnosťou je aj tretí pilier.

Dôležité je však vedieť, ako v treťom pilieri svoje peniaze investovať správne. To znamená, aký si vybrať fond, ktorý vám zabezpečí čo najrýchlejší rast a pritom si zaistiť, že pred dôchodkom sa vaše financie v prípade príchodu krízových rokov neznehodnotia.

Pripravili sme rýchly manuál, aby ste si vedeli vybrať správny fond pre vás.

Stabilita indexový príspevkový fond

Tento fond si vyberte v prípade, že máte menej ako 40 rokov. Peniaze vo fonde sú investované do najdynamickejších odvetví finančného trhu. Tento fond je určený na dlhodobé investovanie. Investuje vaše príspevky do svetových akciových indexov. Preto je vysoko rizikový, ale vytvára priestor pre výnimočné zhodnotenie. Ďaleko nad hranicou inflácie. Investovanie do tohto fondu je vhodné pre sporiteľov od 18 do 40 rokov. Prípadne takých, ktorých investičný horizont je 15 a viac rokov. V jeho prospech však hovorí aj to, že od začiatku roka sa zhodnotil o krásnych 12 %.

Stabilita akciový fond

Je zameraný na investície zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Fond je diverzifikovaný a zameraný hlavne na vysoké zhodnotenie príspevkov. Cieľom fondu je rozložiť riziko a dosiahnuť čo najstabilnejší rast celého portfólia a tým aj úspory. Tento fond je vhodný pre investorov, ktorí majú viac ako 10 rokov do dôchodku. Od začiatku roka sa zhodnotil o 9 %.

Stabilita príspevkový fond

Fond je určený sporiteľom, ktorí majú menej ako 10 rokov do dôchodku, ale nie menej ako 5 rokov. Fond je vyvážený a poskytuje strednú mieru rizika. Namiešané sú aj akciové tituly, ktorých cieľom je dosahovať vyššie zhodnotenie, ale je doplnený dlhopisovými a peňažnými investíciami. Ich účelom je držať hodnotu investovaného majetku a zabrániť vyšším výkyvom.

Nebojte sa zariskovať

Čím viac rokov máte do dôchodku, tým lepšie je zvoliť si dynamickejší fond. Vaše príspevky sa v ňom budú zhodnocovať rýchlejšie. A čo je dôležité, vďaka pravidelnosti príspevkov každý mesiac priemerujete cenu.

Preto poklesy nebudú tak strmé a zhodnotenie bude dosahovať vyššiu úroveň. Čím viac však máte nasporené a čím bližšie smerujete k dôchodku, tým je lepšie meniť fondy na konzervatívnejšie.

Tie už síce nedosahujú také zhodnotenie, na druhej strane ochraňujú váš majetok pred prípadnými pádmi. Fond je vhodné meniť každých 10 rokov a vďaka tomu dosiahnete najvyššie možné zhodnotenie aj najvyššiu stabilitu slušného dôchodku.

Vedeli ste, že

... ak investujete 50 eur mesačne v dynamickom fonde, úspory by po piatich rokoch boli na úrovni 3 698 eur?
V prípade, že by bolo zhodnotenie fondu 8 percent ročne. 

Štyri rozhodnutia na ceste k dobrému dôchodku

Jediné, čo je potrebné pre dobrý dôchodok spraviť, sú štyri správne rozhodnutia:

  1. Prvým je vstúpiť do druhého a tretieho piliera.
  2. Druhým je vybrať si čo najdynamickejší fond a nechať peniaze zhodnocovať v akciách a indexoch.
  3. Tretím krokom je, že ak sa priblížite k odchodu do dôchodku na 10 rokov zmeniť fond na vyvážený.
  4. Štvrtým je na posledných päť rokov zvoliť fond konzervatívny.

Vďaka tomu využijete dynamiku trhov a súčasne sa pred odchodom do dôchodku vyhnete finančným stratám na investovanej sume. Výsledkom bude omnoho vyšší dôchodok v porovnaní s ľuďmi, ktorí stavili od začiatku sporenia na konzervatívne fondy.
Zmeniť fondy môžete jednoducho, písomne alebo aj elektronicky vo vašom konte.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.