Kedy začať sporiť na dôchodok ?

Kedy začať sporiť na dôchodok a ako si nastaviť mesačný príspevok ?

Skôr, než odpoviem na túto otázku, dovoľte na úvod krátku štatistiku a pár faktov. Z viacerých prieskumov, realizovaných za posledné 2 roky vyplýva, že Slováci si vo všeobecnosti odkladajú cca 8% zo svojich mesačných príjmov/ priemer EÚ je 10% , a to nespomínam fakt, že ide o inú výšku priemerného platu/. Prioritou pre väčšinu z nás je vytváranie finančnej rezervy, ktorá sa nám zíde v prípade nečakaných výdavkov. Za nimi nasleduje sporenie na  kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a prípadné väčšie nákupy. Až za týmito cieľmi sa ako ďalší zámer objavuje sporenie na dôchodok. Často však zostáva iba v rovine plánu...

Zabúdame na to, že pravidelné sporenie je jedným zo základných predpokladov toho, aby sme sa na budúci dôchodok „poctivo a zodpovedne“ pripravili. V žiadnom prípade nechcem moralizovať, ani poučovať. Z vlastných skúsenosti viem, že mladí ľudia mávajú úplne iné priority a dôchodkový vek je pre nich na míle vzdialený, rovnako ako predstava, že by v čase, keď riešia vlastné bývanie, zakladajú si rodinu, chcú cestovať a trocha si „užiť“, mali ešte odkladať niečo aj na dôchodok, ktorý je v nedohľadne. Paradoxom pritom je, že pri sporení na dôchodok zohráva podstatnú úlohu práve čas, a to aj v prípade, že Vaše počiatočné investície do dôchodku nebudú nijak extra vysoké a zaťažujúce.  Najlepšie teda urobíme, ak so sporením na dôchodok začneme čo najskôr, ideálne hneď potom, ako si nájdeme prvé stabilné zamestnanie. Dĺžka sporenia je totiž dôležitá nielen preto, že  si za dlhý čas našetríme oveľa viac, ale tiež preto, že keď začneme peniaze odkladať skoro, pozitívne ovplyvníme aj ich zhodnocovanie, a to aj vďaka zloženému úročeniu. V prípade sporenia na dôchodok funguje zložené úročenie dokonale. Dôkazom je aj nasledujúci príklad.

Ak si na dôchodok chceme nasporiť napr. 100 000 € a začneme sporiť vo veku 25 rokov, postačí mesačne odkladať 50 € (to už je suma spolu s príspevkom zamestnávateľa) yes

Ak budeme takto sporiť do veku 65 rokov v skutočnosti reálne vložíme 24 000 €. O zvyšok sa postarajú úroky. /v tomto príklade počítame s priemerným zhodnotením cca 6% ročne/.

Ak ale do systému vstúpime vo veku 45 rokov, na rovnakú výslednú sumu už potrebujeme mesačne odkladať 220 €. Reálne tak zaplatíme 52 8000 € a úroky už netvoria ani celú polovicu.

Aj tento zjednodušený výpočet jasne ukazuje, aký dôležitý je pri investovaní a tvorbe dlhodobých aktív na dôchodok čas. Neoplatí sa  spoliehať na to, že začnem síce neskôr, ale vkladať budem o to vyššiu sumu. Peniaze už nebudú mať toľko času na zhodnotenie a vo vyššom veku už sa neodporúča ani sporiť v rizikovejších fondoch, ktoré Vám vyššie zhodnotenie dokážu zabezpečiť. Odporúčanie je preto jednoznačné: začať sporiť na dôchodok je potrebné čo najskôr, aj keď s nižšou sumou. Samozrejme, suma o ktorej hovoríme je tiež dôležitá. Ak si odkladáme mesačne 5 €, ťažko môžeme mať nejaké „zázračné“ očakávania. Ukazuje sa, že takou celkom „rozumnou“ sumou na úvod je aspoň 15 € mesačne. Ak klient má nárok na daňovú úľavu, využije pri tejto sume jej plnú výšku, a to je ďalšia veľká výhoda, o ktorej sme už písali. Ak máme možnosť odkladať si viac, o to lepšie! Keď už spomíname nastavenie príspevkov, rada by som zdôraznila, že príspevok si môžeme nastaviť nielen pevnou sumou, ale aj percentuálne. To znamená, že ak máme hrubú mzdu napr. 1 000 € a nastavíme si príspevok vo výške 2%, bude to mesačne 20 €. Percentuálne nastavenie príspevku je veľmi výhodne, nakoľko automaticky kopíruje náš príjem, vrátane valorizácie, prípadne odmien a pod. Príspevok sa nám teda upravuje automaticky a klient má o starosť menej. Akákoľvek zmena príspevku je veľmi jednoduchá, bezplatná a neobmedzená. Stačí, ak zamestnanec zájde na mzdové oddelenie a vyplní tlačivo Zmena výšky príspevku. Zamestnávateľ tlačivo potvrdí a odošle do spoločnosti STABILITA. Tlačivo je dostupné aj na našej webovej stránke v časti Tlačivá.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.