Kedy pôjdem do dôchodku?

Otázka, ktorá o niečo intenzívnejšie trápi skôr staršie ročníky, no v prípade mladších ročníkov je odchod do dôchodku omnoho väčšou záhadou. Ak máte 20, 30, či dokonca viac rokov do dôchodku, garantovať presný dátum penzie je dnes prakticky nemožné. Štátom garantovaný vek odchodu do dôchodku v 64 rokoch v roku 2023 s najväčšou pravdepodobnosťou skončí.

Dôchodkový strop sa ruší

V roku 2019 zagarantovala vláda dôchodkový strop na hranicu veku 64 rokov. V praxi to znamenalo, že nikto sa nemusel obávať, že by sa vek odchodu do dôchodku presunul nad túto hranicu. Od roku 2023 sa to ale bude pravdepodobne meniť. Súčasná vláda prostredníctvom zmien v Ústave SR zmenila garanciu veku na odchod do dôchodku. Dosiahnutie 64 rokov už nebude nutne znamenať, že máte nárok na starobný dôchodok. Pre mladšie ročníky to znamená, že do dôchodku pôjdu pravdepodobne vo vyššom veku, no nemusí to byť pravidlo.

Ako sa odchádza do dôchodku v roku 2021?

Od prvého januára 2021 Sociálna poisťovňa zmenila aktuálnu úpravu dôchodkového veku a stanovila ho všetkým poistencom. Vek v tomto roku ostal ohraničený na 64 rokov, ale do odchodu môžu v súčasnosti Slováci odísť aj skôr.

Vedeli ste, že...

… dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia? Ak nie je v mesiaci deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca. Na dôchodok teda majú nárok aj ľudia narodení 29. februára.

Demografická krivka posúva hranice odchodu do dôchodku

Novelou zákona sa od roku 2023 zruší vopred určený vek odchodu do dôchodku. Zastropovanie odchodu na dôchodok vo veku 64 rokov je totiž neudržateľné. Je to hlavne z dôvodu dlhšej doby dožitia a klesajúcej demografickej krivky. Ide o obrovské výdavky, ktoré musí štát vynaložiť na vyplácanie dôchodkov. Nie je to však len o demografii.

Dĺžka života sa neustále predlžuje, a tak by noví dôchodcovia strávili v budúcnosti na dôchodku omnoho viac času, ako tí súčasní. Preto z plánovanej úpravy bude vychádzať jednoduchá rovnica. Ak sa dĺžka života predĺži o 4 roky, mal by sa vek odchodu do dôchodku posunúť aspoň o 2 roky. Možno preto očakávať, že vek odchodu do dôchodku u ľudí, ktorí dnes nastupujú do zamestnania, sa pomaly ale isto presunie až k hranici sedemdesiatky.

Nové plány pre odchod do dôchodku

Vek by nemal byť však jediný určujúci faktor, ktorý vás predurčí k tomu, aby ste si mohli vydýchnuť od pracovného kolobehu. Na pláne je zavedenie individuálneho dôchodkového stropu. Čo to bude znamenať? Nezáleží na tom, koľko máte rokov. Ukazovateľom v tomto prípade budú odpracované roky, čo znamená, že ak odpracujete 40 rokov, získate nárok na starobný dôchodok.

Samozrejme, rovnako tak aj na výplatu z druhého dôchodkového piliera. Takýto systém by mal byť akousi alternatívou k súčasnému predčasnému dôchodku, ale bez percentuálneho krátenia, ako je tomu v súčasnosti. Tento dôchodok sa plánuje ako alternatíva pre ťažko pracujúcich ľudí, ktorí prirodzene nebudú zvládať vysoké pracovné nasadenie

V treťom pilieri máte väčšiu šancu na dosiahnutie úspor

Zmeny pri odchode do dôchodku prinesú zmeny aj do výplaty dôchodku z tretieho piliera, ktorý je podľa aktuálnej právnej úpravy priamo naviazaný na starobný. Dobrou správou však je, že čím dlhšie si budete do tretieho piliera sporiť, tým väčšiu šancu na kvalitné úspory dosiahnete. O niekoľko rokov budú investície vytvárať zaujímavé zhodnotenie, a tak sa môžete tešiť na vyšší dôchodok s vyššou stabilitou.

Zdroje: ekonomika.pravda.sk | socpoist.sk

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.