Zaostrené na benefity DAŇOVÁ ÚĽAVA

V doplnkových dôchodkových spoločnostiach u nás si dnes investuje na dôchodok (III. pilier) alebo už poberá doplnkové dôchodkové dávky takmer 900 000 klientov.

Viac ako tretina ekonomicky aktívneho obyvateľstva tak môže každý mesiac využívať zaujímavé benefity, ktoré jej tento produkt ponúka. Ide v prvom rade samozrejme o tvorbu vlastných zdrojov, ktoré si k nízkym a do budúcna aj neistým „štátnym dôchodkom“  zodpovedne odkladáme, ale aj možnosť využiť nezanedbateľný príspevok od zamestnávateľa, často vyšší, ako je ten náš, či možnosť ovplyvňovať výšku úspor práve investíciami do fondov s vyšším výnosom. V neposlednom rade je tu aj možnosť každoročnej úspory na daniach. Aj keď ide ročne len o necelých 35 €, za roky účasti v systéme je to už nezanedbateľná čiastka, o ktorú by bolo škoda prísť.
A keďže sa blíži  koniec roka je práve vhodný čas – pozrieť sa aj na túto výhodu podrobnejšie. Ak v rámci tretieho piliera investujete mesačne minimálne 15 € (ide len o príspevok účastníka, nie zamestnávateľa), viete túto výhodu využiť v plnej miere. Vďaka daňovej úľave si môžete každoročne odpočítať zo základu dane vlastné príspevky až do výšky 180 EUR, a tak ušetriť na dani z príjmu 34,20 EUR (19% zo sumy 180 EUR).

Ak je však výška vášho mesačného príspevku nižšia ako 15 € máte ešte dosť času na jej úpravu tak, aby Vami zaplatené príspevky v čase od 1.1. – 31.12.2021 boli vo výške minimálne 180 €. Najjednoduchšou cestou je zvýšenie mesačného príspevku, využiť však môžete aj mimoriadny príspevok. S realizáciou Vám radi pomôžu na Vašom mzdovom oddelení, ale k dispozícii je Vám aj naša bezplatná infolinka 0800 11 76 76 (zmenu je potrebné zrealizovať na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na stránke stabilita.sk v sekcii Tlačivá: stabilita.sk/tlaciva)

Pre úplnosť informácie iba dodávame, že nárok na daňovú úľavu majú iba tí klienti, ktorí spĺňajú podmienky na jej uplatnenie, čo v praxi znamená, že si účastnícku zmluvu uzatvárali po 1.1.2014 alebo podpísaním neskoršieho Dodatku k účastníckej zmluve prijali nové podmienky sporenia podľa zákonnej úpravy od 1.1.2014.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac