Rozširujeme pre Vás ponuku fondov

Vážení klienti,

v závere roka 2022 sme pre Vás pripravili ďalšiu novinku. Do ponuky našich fondov pribudol nový KONZERVATÍVNY FOND.

Konzervatívny príspevkový d.d.f. (KPF) so svojou konzervatívnou investičnou stratégiou dopĺňa rizikové rozloženie doterajších doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s.

Našim zámerom bolo ponúknuť Vám fond s nízkou mierou rizika a nižšou volatilitou, z čoho vyplýva, že očakávané výnosy KPF budú nižšie ako pri iných príspevkových fondoch. KPF bude investovať prevažne do dlhopisov a peňažných investícií, ktoré sú považované za bezpečnejšie investičné nástroje z pohľadu trhového rizika, a iba v obmedzenej miere môžu byť do fondu nakúpené aj akciové investície, ako doplnková forma investície.

KPF bol vytvorený hlavne pre účastníkov, ktorých investičný horizont je s blížiacim sa dôchodkovým vekom už krátky a hľadajú bezpečnú alternatívu a možnosť stabilizácie svojho portfólia. Prechodom do KPF, tak budú môcť pred poberaním doplnkových dôchodkových dávok plynule znižovať rizikovosť svojich investícií. Zároveň bol KPF vytvorený pre účastníkov s konzervatívnym investičným profilom, ktorí preferujú vyššie bezpečie majetku pred výnosom a akceptujú nižšie ako priemerné zhodnotenie v dlhom časovom horizonte. Otvorením nového fondu sa pre účastníkov otvára nová možnosť - vytvoriť mix zo štyroch príspevkových fondov, čím vznikne väčšia variabilita ako kombinovať investičný horizont, požadovaný výnos a podstupované riziko spojené s investovaním.

Viac o Konzervatívnom príspevkovom fonde TU

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac