Otvorili sme pre Vás "Indexový doplnkový dôchodkový fond"


Dovoľte svojim úsporám zarábať v INDEXOVOM fonde !

Väčšina Slovákov zapojených v treťom pilieri nedáva úsporám priestor výraznejšie zarábať. Či už z opatrnosti, nevedomosti alebo jednoducho pre chýbajúci záujem o tieto prostriedky nechávajú úspory uložené vo fondoch, ktoré dlhodobo nevynášajú alebo výnos z nich je pomerne nízky a často nepokryje ani infláciu.  Príležitosti na zisk im zatiaľ unikajú.

Prestúpiť do iného fondu pritom nestojí veľa času ani námahy. Rozdiel na konci môže byť taký priepastný, že sa nad výberom investičnej stratégie naozaj oplatí zamyslieť.

Skúsme to spolu!

yes Máte menej ako 40 rokov?
yes Hľadáte príležitosť pre dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte?
yes 
Ste ochotný akceptovať zvýšené riziko spojené s investovaním do akcií?

Ponúkame riešenie s príjemným BONUSOM!

Zameraný na výnos

Nový Indexový príspevkový fond /ďalej len IPF/ je určený na dlhodobé  investovanie  (min.10 a viac rokov) a vytvára priestor pre vysoké zhodnotenie.

Je vhodný pre mladších klientov  /od 18 – do max. 45 rokov/, ktorí uprednostňujú šancu na nadpriemerné zhodnotenie investície a sú zároveň ochotní a schopní akceptovať vysoké riziko kolísania hodnoty fondu.

Fond je zameraný na svetové akcie reprezentované indexom MSCI World, pričom akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

Rizikovejšie neznamená, že sa toho treba obávať!

Ak sporiteľ dodrží doporučený investičný horizont, aktíva sú historicky najvýnosnejšie.

Veríme, že Vám pri správnom rozhodnutí pomôže aj nasledujúca tabuľka s odporúčanými pomermi investícií do jednotlivých fondov.

 

Vysvetlivky: OU-osobný účet, PF-príspevkový fond, IPF-indexový príspevkový fond

MIX FONDOV
Vek Doporučný podiel OU
a príspevkov v PF
Doporučený podiel OU
a príspevkov v IPF
do 40 0,00% 100,00%
40-45 25,00% 75,00%
45-50 50,00% 50,00%
50-55 75,00% 25,00%
55-60 100,00% 0,00%
od 60 100,00% 0,00%


PRÍKLADY:

Príspevok zamestnávateľa / mes. na začiatku sporenia  25,00 €
Príspevok účastníka / mes. na začiatku sporenia  15,00 €
Nárast príspevkov pri zmene pomeru
(resp. od 40 rokov každých 5 rokov)   5,00%
Dôchodkový vek v rokoch  64r.

 

Základná (stredná) úroveň zhodnotenia

Vstupný vek účastníka
do DDS
Príspevky sumár Odhad stavu OU
na konci sporenia pri MIXe
Odhad OU na konci
sporenia pri ignorovaní MIXu (PF)
Rozdiel v prospech MIXu
25 rokov 20 400 € 67 885,80 € 34 477,59 € 33 408,21 €
30 rokov 18 000 € 47 847,66 € 28 872,45 € 18 975,22 €
40 rokov 12 624 € 22 307,54 € 17 539,27 € 4 768,27 €


 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac