Mimoriadny vklad na DDS. Prečo sa oplatí?

Mesačne si prispievate do tretieho piliera stabilnou sumou. Ak máte šťastie na zamestnávateľa, tak vám prispieva na dôchodkové sporenie aj on. Pozitívnym trendom posledných rokov je pravidelne prehodnocovanie a navyšovanie príspevkov zo strany zamestnávateľa. Podobne by sme k tomuto produktu mali pristupovať aj my – účastníci.

Efektívnych spôsobov ako si vylepšiť svoj doplnkový dôchodok je viacero. V prvom rade je potrebné prehodnotiť a správne nastaviť investičnú stratégiu. Investovanie do dynamickejších fondov / akciové a indexové fondy/ je síce rizikovejšie, ale zabezpečí nám v dlhodobom horizonte podstatne vyššie zhodnotenie. Výhodou je, že ak nám do dôchodku zostáva ešte dostatok času, máme veľkú šancu jeho výšku pozitívne ovplyvniť práve presunom časti úspor do rizikovejších fondov s vyšším potenciálom priemerného zisku.

Ďalšou cestou je pravidelné prehodnotenie samotnej investovanej sumy, teda pravidelne odvádzaného mesačného príspevku účastníka Minimálne raz za 3-5 rokov by sme sumu, ktorú investujeme do svojej budúcej penzie mali adekvátne upraviť.

 O niečo skúsenejší investori môžu využiť aj ďalší efektívny nástroj – mimoriadny príspevok  /teda jednorazový vklad/. Možno sa pýtate, na čo slúžia mimoriadne vklady do DDS a či sa vôbec oplatí nad nimi premýšľať. Mimoriadne vklady do tretieho piliera sa však naozaj oplatia, a to z viacerých dôvodov.

Podpora zhodnotenia

Výhodou investovania do tretieho piliera je jeho stabilita a pravidelnosť. Každý mesiac investujete nové finančné prostriedky do fondov, v ktorých sa zhodnocujú. Nakupujete podiely rozdelené v čase. V dynamických fondoch máte najvyššiu šancu na stabilné zhodnotenie. Napríklad akcie kupujete pri poklese (viac akcií za menej peňazí), ale aj počas rastu smerom nahor a nákup tak priemerujete. Ak ich chcete zhodnotiť ešte viac, môžete využiť mimoriadny vklad.

Využite výnimočné poklesy

V poslednom období napríklad prešli finančné trhy krízovým vývojom. Markantný pokles trhov na celom svete, ktorý spôsobila pandémia, bol porovnateľný s rozsahom historických kríz. Trhy sa však veľmi rýchlo spamätali a dosiahli nové maximá.

Preto, kto investoval viac v čase poklesu -  zarobil oveľa viac. Pri poklesoch na trhoch sa určite neoplatí báť investovať. Pretože hoci minulý vývoj nie je zárukou budúceho vývoja, história nás učí, že akciové trhy sa vždy nakoniec vrátili na svoje hodnoty a prekonali maximá.

Tým sa opäť potvrdzuje známe pravidlo investovania – najlepšie investičné príležitosti prichádzajú po najväčších prepadoch.

Vedeli ste, že…
... s výnimkou Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia bola výkonnosť akciových trhov po výraznom poklese už v horizonte nasledujúceho roka pozitívna?

Mimoriadna príležitosť

Pri poklesoch na trhoch a znížených cenách akcií vzniká všetkým sporiteľom v treťom pilieri jedinečná príležitosť zvýšenia dôchodku. Keď trhy klesajú, môžete nakúpiť podiely výhodnejšie a viac. Preto sa oplatí investovať aspoň dvojnásobné množstvo financií ako obvykle. A tu prichádzajú na rad mimoriadne vklady do DDS.

Mimoriadnym príspevkom na doplnkové dôchodkové sporenie je možné výrazne zhodnotiť svoj budúci dôchodok. Ak máte možnosť počas kríz a poklesov investovať viac, je dobré tak urobiť. Nielenže pri raste trhov sa vymaže strata, ale rast bude omnoho rýchlejší práve vďaka navýšenému obnosu peňazí investovanému v časoch poklesu.

Majte pripravené financie na mimoriadne vklady

Mimoriadny vklad na DDS je jedna zo skvelých možností ako si zlepšiť svoj dôchodok. Či už v prípade poklesov na trhu, alebo napríklad, ak dostanete v práci odmeny či prémie a chcete si časť zhodnotiť aj na budúci doplnkový dôchodok.

Ak si mesačne posielate na tretí pilier napríklad 50 €, tak v čase poklesu fondov pošlete napríklad rovnako veľký mimoriadny príspevok. Teda výsledkom bude 100 €. Ak toto budete robiť pri každom väčšom poklese, zaručene získate podstatne viac, ako keby ste každý mesiac investovali, a to aj v čase poklesu, len tú istú sumu ako obyčajne.

Mimoriadnymi vkladmi k lepšej penzii

Každá DDS vám poskytne predpokladané informácie o výške dôchodku v závislosti od toho, akú sumu si mesačne sporíte a v akom fonde máte svoje úspory. Preto, ak chcete presiahnuť vypočítanú hodnotu a zlepšiť si úroveň svojho dôchodku, môžete to vyriešiť pravidelným zvyšovaním mesačného príspevku alebo práve mimoriadnymi vkladmi.

Prečo smerovať príspevky do tretieho piliera?

Investičnú stratégiu, pri ktorej v čase poklesu investujete viac, môžete samozrejme použiť aj pri investovaní do bežných podielových fondov alebo priamo do akcií. Prečo teda investovať do tretieho piliera? Má to niekoľko hlavných výhod:

●      Doplnkové dôchodkové sporenie môžete využiť kedykoľvek. Nemusíte si zakladať nový fond, chodiť do banky ani platiť žiadne nové poplatky.

●      Postup je jednoduchý. Vami zvolenú sumu pošlete na účet a peniaze sa okamžite zhodnocujú.

●      Peniaze vám ostatnú skutočne na dôchodok. Prax správcovských spoločností totiž ukazuje, že okamžite, ako fondy prídu k zaujímavému zhodnoteniu, ľudia ich majú tendenciu vyberať. V treťom pilieri takýto pravidelný výber možný nie je a máte teda istotu, že financie nevyberiete napríklad na novú práčku, ale ostanú vám skutočne na dôchodok.

●      Prispieť môžete aj menším vkladom. Nemusíte sa obmedzovať napríklad minimálnou sumou na založenie nového fondu v banke.

Ako to vyzerá v praxi?

Či už sa rozhodnete pre zvýšenie pravidelného mesačného príspevku alebo si vyberiete možnosť mimoriadneho jednorazového vkladu, je potrebné postupovať správne, aby mohla byť Vaša zmena zrealizovaná  a riadne zaevidovaná.

Účastnícky príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie je možné meniť bezplatne a kedykoľvek v priebehu trvania sporenia.
 

Účastník, ktorému zamestnávateľ vykonáva pravidelné mesačné zrážky zo mzdy  si na stránke www.stabilita.sk, v časti Tlačivá vyplní tlačivo „Zmena výšky príspevku účastníka – zamestnanca“  - vytlačí a doručí ho zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke), ktorý potvrdí zmenu a jeden rovnopis dodatku pošle na adresu Stability. d.d.s., a.s.

Účastník – samoplatca môže využiť 2 spôsoby.

1.      Komfortnú možnosť oznámiť uvedenú zmenu elektronicky - prihlásiť sa tu na Zákaznícky Portál , vyrolovať Som účastník, časť Tlačivá, kliknúť na Vytvoriť nový a vyhľadať „Zmena výšky príspevku“. Tlačivo priamo na Portáli vyplniť a odoslať.

2.     Ďalšia možnosť je písomne vyplniť tlačivo „Zmena výšky príspevku samoplatcu“  a následne zaslať na príslušné klientske centrum Stabilita. d.d.s., a.s.  .

Ak sa rozhodnete pre využitie formy mimoriadneho vkladu, všetky potrebné informácie o spôsobe oznámenia, popise platobného príkazu atď.  Vám poskytneme na bezplatnej infolinke 0800 11 76 76 alebo na ktoromkoľvek klientskom centra našej spoločnosti.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.