Dopad vojnového konfliktu na finančné trhy

Udalosti posledných týždňov výrazne zasiahli investície v doplnkových dôchodkových fondoch, a teda aj tie, ktoré sú spravované spoločnosťou Stabilita.
Hlavným dôvodom vyššieho negatívneho zhodnotenia je ruská agresia na Ukrajine, ktorá prerástla v otvorený vojenský konflikt. Reakcia západných krajín na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu bola veľmi rýchla a koordinovaná, s cieľom odrezať ruskú ekonomiku od zdrojov a prístupu na zahraničné trhy a tým potrestať Rusko za agresiu voči suverénnemu štátu. Pod sankcie sa dostali ruské banky a podniky, ktorých dlhopisy a akcie držali investori po celom svete. Tieto okolnosti spôsobili prudký prepad cien všetkých ruských aktív a dokonca prišlo k obmedzeniu obchodovania s nimi.

Zdroj: unsplush.com

Ruský kapitálový trh Moskovská burza (MOEX) bol ešte vo februári uzavretý a ruský Národný zúčtovací depozitár (NSD) až do odvolania zablokoval všetky cenné papiere evidované na účtoch zahraničných nominovaných držiteľov (FNH) vedených medzinárodným centrálnym depozitárom cenných papierov Clearstream Banking S.A. so sídlom v Luxembourgu, v nadväznosti na čo medzinárodný centrálny depozitár cenných papierov Clearstream Banking S.A. pozastavil vysporiadanie obchodov s ruskými cennými papiermi, a to aj v cudzích menách. Pre drvivú väčšinu obchodníkov sú tak nateraz ruské cenné papiere neobchodovateľné. Tým pádom aj nami držané ruské cenné papiere oceňujeme extrémne nízko, čo však považujeme za prechodný jav.

Doplnkové dôchodkové fondy, najmä tie dlhopisové, držali v malých podieloch aj niektoré ruské dlhopisové aktíva. Dlhopisy sú zo svojej podstaty považované za konzervatívny investičný nástroj, keďže emitent je viazaný splatiť celý dlh pri maturite dlhopisu. Do tohto momentu vplyvom extrémnych trhových udalostí môžu ich ceny kolísať, čo sa udialo aj v tomto prípade. V neposlednom rade treba brať do úvahy, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom zvýšil riziko na finančných trhoch globálne a došlo k poklesu aj iných aktív, čo tiež prispelo k poklesu zhodnotenia.

Dobrou správou však je, že zatiaľ si Ruská federácia voči zahraničným investorom plní svoje záväzky a napríklad v pondelok 14.3. sme dostali vyplatený kupón ruského emitenta, kde je majoritný akcionár štát. Kupón nám navyše prišiel v mene EUR a nie v mene Rubeľ, ako nám bolo avizované. Mena Rubeľ je voči mene EUR značne znehodnotená, a tak by výška vyplateného kupón bola zrejme o tretinu až polovicu menšia. Napriek masívnym sankciám voči Rusku, si Rusko chce podržať svoje postavenie na kapitálovom trhu a aj do budúcna sa financovať aj cez zahraničné zdroje. Preto očakávame, že bude pokračovať v splácaní svojich záväzkov aj do budúcna.

Po obnovení obchodovania s týmito titulmi a zmiernenia sankcií voči týmto titulom, očakávame návrat na predošlé cenové úrovne, čo by výrazne pomohlo zlepšiť dosahovanú výkonnosť fondov. Nemusí to byť hneď o týždeň alebo o mesiac, ale najbližšie splatnosti týchto dlhopisov očakávame už vo februári 2023.

So zvýšenou kolísavosťou na finančných trhoch je však potrebné počítať aj v ďalšom období. Do istej miery bola prítomná na trhoch už od začiatku tohto roka. Pre dlhodobých investorov sa nič nemení. Netreba zabúdať, že panika je veľmi zlý radca. Najlepšou odpoveďou na zvýšenú kolísavosť sú pravidelné investície, trpezlivosť a racionálne rozhodnutia s chladnou hlavou.

 O ďalšom, pevne veríme, že priaznivejšom vývoji, Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac

STABILITA oslavuje 25 rokov, ale darčeky môžete vyhrať práve vy!

Stačí len vyplniť nasledujúce údaje a hneď zistíte, či ste vyhrali jednu z 25 zaujímavých cien.
SÚŤAŽNÝ KÓD (POVINNÉ)
Opíšte 8 miestny výherný kód z balenia vitamínov, uvedený v bielom poli
ČISLO ÚČASTNICKEJ ZMLUVY - 9 MIESTNY KÓD (POVINNÉ)
Tu vpíšte 9 miestne číslo Vašej účastníckej zmluvy z DDS STABILITA
MENO A PRIEZVISKO (POVINNÉ)
TELEFONICKÝ KONTAKT
E-MAIL (POVINNÉ)
Tu zadajte Vašu e-mailovú adresu
Súhlasím s pravidlami súťaže
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže Vyhlasovateľovi súťaže (STABILITA, d.d.s., a.s.) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, číslo účastníckej zmluvy, telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie do 30.6.2023. Úplné pravidlá súťaže „Hraj a vyhraj” sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.stabilita.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese vyhlasovateľa súťaže.

Prebieha žrebovanie, prosím počkajte...

Gratulujeme, vyhrali ste!

Viac informácií Vam zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 
 

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradené do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.

Ľutujeme, tento kód už bol raz zadaný.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.

Ľutujeme, ale tento kód neexistuje.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje TU.