Ďalší úspešný rok pre klientov DDS STABILITA

V rýchlom behu života si asi málokto stihol uvedomiť, že doplnkové dôchodkové sporenie máme u nás dostupné už takmer štvrťstoročie. Práve DDS STABILITA si v tomto roku pripomenie 25. výročie svojho založenia a je príjemné vstupovať doň s vedomím, že môžeme v tomto ťažkom období, ktoré všetci dlhodobo zažívame, priniesť aspoň zopár pozitívnych a príjemných správ. DDS STABILITA sa aj v minulom roku mimoriadne darilo.

Rodina STABILITY sa rozrástla o ďalších viac ako 5 tisíc nových klientov, počet zmluvných zamestnávateľov presiahol číslo 7 100 a v snahe ponúknuť Vám stále kvalitnejšie a dostupnejšie služby sme do nových priestorov presťahovali pracoviská v Nitre a Trnave.

Teší nás aj úspech na finančných trhoch.

Všetky 3 príspevkové fondy, ktoré ponúkame svojim klientom, ukončili rok s kladným zhodnotením.

Najstarší a najväčší fond, určený predovšetkým investorom v preddôchodkovom veku, ktorí „vsadili“ skôr na istotu a svoje úspory už nechcú vystavovať väčším trhovým rizikám, dosiahol za rok 2021 zhodnotenie na úrovni 2,46%. Odvážnejší investori opäť získali oveľa viac. Ich kontá v Akciovom fonde vzrástli za minulý rok o takmer 13% a najmladší Indexový fond dosiahol zhodnotenie 17,3%.

Indexový príspevkový fond vznikol iba v marci 2020. Od jeho vzniku do konca roka 2021 sa v ňom vklady klientov zhodnotili o viac ako 47%.

Ostatné roky opakovane potvrdzujú, že dynamické fondy sú síce vysoko rizikové, ale dokážu klientom zarobiť oveľa viac. Je len na škodu, že ich v rámci tretieho piliera ešte stále využíva len menšia časť klientov. Dôvodom môže byť strach z vyššieho rizika, ale i neznalosť problematiky. Základom úspechu a efektivity dlhodobého sporenia na dôchodok je však práve správne nastavenie investičnej stratégie, preto by sme jej prehodnoteniu mali aspoň raz za čas venovať trocha pozornosti. Radi Vám pri Vašom ďalšom rozhodnutí pomôžeme.

Vedeli ste, že fondy, do ktorých smerujete svoje investície na dôchodok môžete kedykoľvek meniť? Bezplatne a jednoducho na ktoromkoľvek kontaktnom centre, ale aj na PORTÁLI pre účastníka na webovej stránke spoločnosti.

Ako sa výsledky minulého roka prejavili na konkrétnych účtoch sa klienti dozvedia z ročných výpisov. Tie už sú dnes dostupné na webovom PORTÁLI, kde okrem aktuálnych výpisoch nájdete aj archív Vašich doterajších výpisov.  Nezabudnite si preto skontrolovať Vaše prístupové heslo a v prípade, že ste heslo stratili, požiadajte čo najskôr o nový prístup na Portál prostredníctvom Kontaktného formulára , aby bol Váš prístup opäť bezproblémový.

Klientom, ktorí nám poskytli aj svoju  emailovu adresu zasielame Výpis súčasne aj elektronicky, a to v čase od 17.-21.1.2022. V prípade, že Vaša účastnícka zmluva, uzatvorená so spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa aj podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy, nájdete v prílohe mailu a tiež na PORTÁLI aj Potvrdenie o zaplatených príspevkoch za rok 2021.

Klientom, ktorí do 31.12.2021 požiadali o zaslanie Výpisu v listinnej podobe, budú Výpisy v zmysle zákona zaslané najneskôr do konca februára 2022.

Želáme Vám pokojný rok 2022. Prežite ho v zdraví a spokojnosti!

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.