ADDS: Nižšie poplatky aj vysoké zhodnotenie v treťom pilieri

V medziročnom porovnaní sa počet zmlúv v roku 2023 v treťom pilieri zvýšil o tri percentá a úspory narástli o viac ako 20 percent. K zvýšeniu objemu majetku prispeli vklady účastníkov a zamestnávateľov, ale najmä medziročné zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov.

Do tretieho piliera vstupujú predovšetkým ľudia vo veku medzi 24 až 39 rokmi. „Čas je v tomto prípade rozhodujúci – čím skôr začne účastník sporiť, tým vyšší bude jeho dôchodok,“ upozorňuje Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností. 

V roku 2023 zamestnávatelia prispievali zamestnancom v priemere 38,26 eura mesačne. Pripomeňme, že zamestnávatelia si môžu zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.

Účastníci si prispievali sumou v priemere 22,60 eura mesačne. Zamestnanci môžu vo svojom ročnom zúčtovaní požiadať o zníženie daňového základu do výšky 180 eur z vynaložených príspevkov.

 

Tretí pilier je výnimočný tým, že ide o živý systém, kde si účastníci sporia aj poberajú dávky. Celkový počet presahuje 992-tisíc účastníkov, pričom viac ako 30-tisíc klientov už poberá dôchodkové dávky. V roku 2023 vyplatili doplnkové dôchodkové spoločnosti dávky v sume 152 miliónov eur, čo je takmer o 14 percent viac ako v predchádzajúcom roku.

Úspechy finančných trhov v roku 2023 znamenali zhodnotenie úspor v správe všetkých doplnkových dôchodkových spoločností. Najlepšie sa darilo indexovým fondom, ktoré si pripísali 15 až 19 percent*, čo prevyšuje priemerný očakávaný ročný výnos.

Vyšším úsporám klientov pomáha aj zníženie maximálnych odplát za správu majetku. Zatiaľ čo v roku 2022 to bolo  1,20 %, v roku 2024 sú odplaty už iba 1,05 % z priemernej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

„V ostatných piatich rokov zaznamenal tretí pilier iba jeden zlý rok, čo dokazuje, že na investovanie sa treba pozerať z dlhodobého hľadiska,“ podčiarkuje Martin Višňovský. Za prvých šesť týždňov v roku 2024 narástli úspory o ďalších 78,9 miliónov eur.

 

Po znížení odvodu do druhého piliera od roku 2024 je tretí pilier ešte významnejší pre slovenský dôchodkový systém. Podieľa sa na rozložení rizík pri výplate budúcich dôchodkov v kontexte blížiacej sa demografickej krízy, ktoré ohrozuje priebežný prvý pilier. Význam tretieho piliera ako alternatívneho dôchodkového zdroja rastie každým rokom.

Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý občan od 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Pre rizikové profesie je účasť v treťom pilieri povinná.

 

Zhodnotenie fondov k 29. 12. 2023, zdroj www.adds.sk

(ZDROJ: www.adds.sk)

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, ktoré môžete vymeniť za finančný bonus alebo darčeky.

viac

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Otestujte sa a vyplnte krátky investičný dotazník.
Dotazník má len 5 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 3 minúty.

Účelom tohto investičného dotazníka je, aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.

1. Doba účasti v III. pilieri - Investičný horizont

Uveďte Váš aktuálny vek:
Uveďte Váš predpokladaný vek odchodu do dôchodku:
Vaše dosiahnuté vzdelanie:

2. Vedomosti a skúsenosti

Aké sú Vaše skúsenosti v oblasti investovania?

a Nemám žiadnu skúsenosť.
b Mám skôr teoretickú skúsenosť (akcie, dlhopisy, riziko, úrokové sadzby, inflácia).
c Mám aj praktickú skúsenosť a už som investoval na finančných trhoch.
Nie je potrebné, aby ste ako účastník III. piliera mali skúsenosť s investovaním. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že s investovaním v doplnkových dôchodkových fondoch je spojené riziko.

3. Riziko a výnos

Aký je Váš vzťah k riziku?

a Akceptujem iba nízke riziko. Preferujem nízke výnosy, ale aj nízke straty.
b Akceptujem mierne riziko, čo znamená možné vyššie výnosy, ale aj vyššie straty.
c Akceptujem vysoké riziko, čo znamená vysoké výnosy, ale aj vysoké straty.
Od výšky podstupovaného rizika závisí výška Vášho budúceho výnosu. Predpoklad je, že čím vyššie riziko bude účastník znášať v dlhodobom horizonte, tým vyššie výnosy by mal získať. Na druhej strane vyššie riziko znamená vyššiu pravdepodobnosť, že hodnota Vášho účtu bude kolísať oboma smermi.

4. Kolísanie cien

Ako by ste postupovali v situácií, ak by hodnota Vášho účtu klesala a dosiahla už stratu 10%; napríklad pokles z 10 000 Eur na 9 000 Eur z dôvodu zlej ekonomickej situácie a poklesu finančných trhov?

a Presunul by som zostatok do konzervatívnejších fondov, aby som ochránil svoje peniaze.
b Bol by som ochotný čakať maximálne 1-2 roky na návrat na pôvodné hodnoty.
c Bol by som ochotný čakať maximálne 3-5 rokov na návrat na pôvodné hodnoty.
d Bol by som ochotný čakať aj viac ako 5 rokov na návrať na pôvodné hodnoty.
Kolísanie cien smerom nadol je prirodzenou súčasťou investovania na finančných trhoch, ale neznamená to automaticky stratu finančných prostriedkov. Je to len prechodný stav, počas ktorého sa zníži hodnota Vášho účtu a jeho pokles by mal byť v takej miere, akú ste ako účastník ochotný akceptovať. Vyhnete sa tak zlým investičným rozhodnutiam a presunom zostatku na účte do iných fondov, ktoré Vám v budúcnosti tento pokles nedokážu kompenzovať pri návrate finančných trhov na pôvodné hodnoty.

5. Akceptovaná miera poklesu

Aký veľký pokles hodnoty Vášho účtu je pre vás akceptovateľný ?

a Akceptujem pokles od 0 % do 5 %.
b Akceptujem pokles od 5 % do 10 %.
c Akceptujem pokles od 10 % do 20 %.
d Akceptujem pokles viac ako 20 %.
Pokles hodnoty Vášho účtu priamo súvisí so správnym výberom fondu. Každý fond má inú investičnú stratégiu od čoho sa odvíja jeho celkové riziko. Konzervatívne fondy v krízových časoch klesajú menej ako akciové alebo indexové fondy, ale dosahujú aj nižšie dlhodobé výnosy. V rôznych etapách Vašej účasti v III. pilieri, môže byť pre Vás vhodný iný fond.

Prebieha spracovanie dotazníka, prosím počkajte...

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK

Účelom tohto investičného dotazníka, je aby si účastník otestoval svoj vzťah k riziku a na základe toho si lepšie nastavil alebo aktualizoval rozloženie svojho majetku vo fondoch DDS STABILITA.
Vaše rizikové hodnotenie:
Výber fondu podľa rizikového hodnotenia
Body
Konzervatívny d.d.f. 3-10
Vyvážený d.d.f. 11-20
Akciový d.d.f. alebo Indexový d.d.f. 21-30

Dobré vedieť/Viete, že?

Presuny majetku do konzervatívnejších fondov je lepšie realizovať v období rastu finančných trhov, kedy je dlhodobé zhodnotenie rizikovejších fondov vyššie, ako tých s nižším rizikom.

Doplňujúce informácie

  1. Svoj majetok môžete rozdeliť aj do viacerých doplnkových dôchodkových fondov.
  2. Váš vzťah k riziku je vhodné aktualizovať vyplnením Investičného dotazníka aspoň raz za 3 roky.

Upozornenie

  1. Vyhodnotenie investičného dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním STABILITA, d.d.s., a.s. účastníkovi.
  2. Za rozhodnutie účastníka, ktoré uskutoční na základe vyhodnotenia alebo v súvislosti s vyhodnotením investičného dotazníka nenesie STABILITA, d.d.s., a.s. žiadnu zodpovednosť.
  3. STABILITA, d.d.s., a.s. nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne konaním alebo nekonaním účastníka v súvislosti s vyhodnotením alebo na základe vyhodnotenia investičného dotazníka.

Vysvetlenie

  • Majetok = súčet zostatkov na účtoch v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch DDS STABILITA

Máte záujem o zaslanie výsledku na e-mail?

Ak máte záujem o zaslanie výsledku testovania pre možnosť porovnania ďalších testovaní s odstupom času alebo vhodnejšie nastavenie Vašej investičnej stratégie, zadajte prosím Vašu emailovu adresu:
Ak máte záujem o uzatvorenie účastníckej zmluvy alebo ďalšie doplňujúce informácie, týkajúce sa výlučne doplnkového dôchodkového sporenia, kontaktujte nás, prosím, na marketing@stabilita.sk.

Ľutujeme, možno nabudúce.

Vaša registrácia je automaticky zaradená do záverečného žrebovania o 3 dovolenkové poukazy v hodnote 2 000 € od CK SATUR. Žrebujeme 3.1.2023.