Regionálny obchodný manažér

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Stabilita
Poznámka: Povinné údaje sú označené*

Osobné údaje:
Priezvisko*:
Dátum narodenia*:
Meno* :
Bydlisko:
Titul:
 
Kontaktné údaje: 
Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
E-mail* :
Mobilný telefón:
Kontaktná adresa:
(pre písomný styk)
Dosiahnuté vzdelanie a prax:
(vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
Názov školy Od - Do Špecializácia
Zamestnávateľ Od - Do Zaradenie Náplň práce
Jazykové znalosti:
Angličtina Iný jazyk:
žiadna žiadna
základná (základná komunikácia) základná
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
Doplňujúce údaje:
Znalosti:
Iné znalosti a zručnosti:
Dátum možného nástupu:
Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)
Odoslaním dotazníka súhlasím so spracovaním osobných údajov*
V súlade so zákonom č.18/2018 súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých v priložených dokladoch a listinách, resp. s ich zaznamenaním v informačnom systéme spoločnosti za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár*


VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac