STABILITA získala prestížnu Veľkú cenu SOPK!

Od roku 2002 sa Slovenská obchodná a priemyselná komora súťažou Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní snaží, aby podnikateľská etika vytvárala podmienky na prienik morálky a spoločenskej zodpovednosti do ekonomických, ako aj užších obchodných vzťahov. Tento rok získali cenu firmy Heineken a Stabilita. (HN, 26.4.2018)

Článok z Hospodárskych novín 26.4.2018
Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní pre spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s.

Vernosť sa s nami vypláca

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.
viac